Projektet ODE syftar till att stödja forskarna i att prioritera och värdera dialog och kommunikation med det omgivande samhället. Krav på samspel mellan forskarna och samhället ökar internationellt och ställs av forskningsfinansiärer i Sverige och EU. En annan viktig fråga är rekryteringen av studenter och doktorander.

ODE
Bild från ODE-seminariet 2009.

Ett seminarium hölls den 25 augusti 2009 i Stockholm. Deltagare var särskilt utvalda forskningsledare aktiva i svenska akademier, lärda sällskap och framstående forskningsmiljöer.

Ansvarig för intervjuer och dokumentation av seminariet är vetenskapsjournalisten Kristoffer Gunnartz.

  • Ytterligare ett ODE-seminarium hölls på Högskoleverkets informatörskonferens 2010 om Samverkan och nytta i SLU-tappning.
  • Det skrevs även en debattartikel i Upsala Nya Tidning där projektet uppmanar lärosätesledningarna att på allvar integrera samverkan med det omgivande samhället i forskarnas arbete.

Projektet drevs gemensamt av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Vetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet med stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

För mer information, kontakta Cissi Askwall, VAs generalsekreterare.

 

Läs mer om detta:


| Vetenskap & Allmänhet

ODE/Samverkan och nytta i SLU-tappning

Referat från session på Högskoleverkets informatörskonferens

Den första delen av seminariet handlade om projektet Omvärldsdialog och engagemang, ODE. Seminariet hölls av Anders Sahlman, tidigare projektledare för ODE vid Vetenskap & Allmänhet samt Ulf Danielsson, forskare, och Kristoffer Gunnartz, vetenskapsjournalist.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Släpp ut kunskapen i samhället!

Kunskap från Sveriges universitet och högskolor tas inte tillräckligt till vara, vare sig i debatten eller inför politiska beslut. Det framför KVA, IVA, KSLA och VA i en gemensam debattartikel.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Därför behövs ODE!

Forskningens kvalité ökar när universiteten samverkar med det omgivande samhället. Men forskarna saknar stöd och utbildning i hur man praktiskt går tillväga. De slutsatserna dras i en ny skrift.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

ODE till vetenskapen

Härom dagen skrev jag om Siris uppmaning till alla forskare att kommunicera mera om sin forskning. I en av kommentar på hennes blogg nämnde jag att de strukturer som forskare befinner sig i inte direkt underlättar kommunikation och samverkan. Incitament i form av finansiering eller meritvärde saknas i hög grad.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskare! Kommunicera mera!

Den 25 augusti 2009 anordnas ett heldagsseminarium om forskarnas samverkansuppgift. Framstående forskare, som också är framgångsrika i att kommunicera med omvärlden, medverkar.

Läs vidare