Därför behövs ODE!

Skapad:

2010-03-09

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Forskningens kvalité ökar när universiteten samverkar med det omgivande samhället. Men forskarna saknar stöd och utbildning i hur man praktiskt går tillväga. De slutsatserna dras i en ny skrift.

Image

Projektet ”OmvärldsDialog och Engagemang – ODE till vetenskapen” syftar till att stödja forskare i att prioritera och värdera dialog och kommunikation med det omgivande samhället. Därför anordnades ett heldagsseminarium i augusti 2009 där ett hundratal forskningsledare diskuterade samverkansfrågor.

Den nya skriften samlar slutsatser och rekommendationer från seminariet, liksom tankar och reflektioner från de medverkande talarna. Dessutom ingår en handledning för hur ODE-seminarier kan anordnas.

− Människor bryr sig om forskning när den förmedlas på ett sätt som de kan ta till sig. Berättelser och känslor är viktiga att använda, men det gäller att veta hur, säger Camilla Modéer, generalsekreterare VA.

Seminariet gav många tydliga signaler från forskarsamhället. Nästa steg är att fler seminarier anordnas på samma tema.

− Vi behöver skapa fler möjligheter för forskare att diskutera de här frågorna och förstå hur deras forskning kan gynnas av kommunikation. Glädjande nog är flera lärosäten nu på gång att anordna egna ODE-seminarier, säger Anders Sahlman, projektledare VA.

Ytterligare dokumentation från seminariet, bland annat videofilmer med alla talare och uppföljande intervjuer om deras intryck och slutsatser av seminariet, finns här.

ODE drivs av VA, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Vetenskapsrådet.

Ladda ned skriften (pdf-format)

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *