VA genomför attitydundersökningar av den svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare.

Vetenskapovarderingar
Boken ”Känsla för kunskap” som är den sista publikationen i projektet Vetenskap & Värderingar – sambanden mellan allmänhetens värderingar, livsåskådning, bakgrund och syn på kunskap och forskning

 

Projekt:

• Allmänhetens syn på DJURFÖRSÖK

 Fördjupad studie om forskarförtroende – Slitsamt förvärvat snabbt fördärvat?

• Linnéjubileet – attitydundersökningar för och efter jubileet

• Vetenskap & Värderingar – sambanden mellan värderingar, livsåskådning, bakgrund och syn på kunskap och forskning

 

Senaste om detta:


| Vetenskap & Allmänhet

VA Barometer 2018 – Swedish women’s confidence in researchers falls sharply

Press release 5 March 2018

Almost half of young men in Sweden would consider a career as a researcher. Among young Swedish women, only a fifth can see themselves as researchers in the future. At the same time, Swedish women’s confidence in researchers has fallen sharply, while men’s confidence remains at the same level as last year. These are some of the findings from this year’s annual VA Barometer conducted by Swedish civil society organisation VA (Public & Science). The VA Barometer is now available in English.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA Barometer 2016: Swedish public’s confidence in medical research falls due to Macchiarini scandal

Press release 6 March 2017

The scandal surrounding the surgeon Paolo Macchiarini has led to a fall in confidence in medical research among one third of the Swedish public, who are familiar with the incidents. However, public confidence in researchers in Sweden in general has increased, although it has also weakened. These are the results of the annual VA Barometer conducted by the Swedish non-profit organisation VA (Public & Science).

Läs vidare