VA genomför attitydundersökningar av den svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare.

Vetenskapovarderingar
Boken ”Känsla för kunskap” som är den sista publikationen i projektet Vetenskap & Värderingar – sambanden mellan allmänhetens värderingar, livsåskådning, bakgrund och syn på kunskap och forskning

 

Projekt:

• Allmänhetens syn på DJURFÖRSÖK

 Fördjupad studie om forskarförtroende – Slitsamt förvärvat snabbt fördärvat?

• Linnéjubileet – attitydundersökningar för och efter jubileet

• Vetenskap & Värderingar – sambanden mellan värderingar, livsåskådning, bakgrund och syn på kunskap och forskning

 

Senaste om detta:


| Vetenskap & Allmänhet

VA Barometer 2016: Swedish public’s confidence in medical research falls due to Macchiarini scandal

Press release 6 March 2017

The scandal surrounding the surgeon Paolo Macchiarini has led to a fall in confidence in medical research among one third of the Swedish public, who are familiar with the incidents. However, public confidence in researchers in Sweden in general has increased, although it has also weakened. These are the results of the annual VA Barometer conducted by the Swedish non-profit organisation VA (Public & Science).

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Allmänhetens syn på djurförsök

Vetenskapsrådets rapportserie 6:2008

Undersökningen som presenteras i denna rapport beskriver allmänhetens inställning till djurförsök på ett allmänt plan men också då det kopplas ihop med medicinska ändamål.

Läs vidare