Opinionsundersökningar om allmänhetens syn på vetenskap och forskare genomförs i många länder. Det är intressant att jämföra våra svenska uppfattningar med omvärldens.

Eurobarometer2013
Bild från Eurobarometern – Responsible Research and Innovation, Science and Technology, nov 2013.

 

VA har bland annat gjort analyser av utländska attitydundersökningar år 2002 och 2004. Två omfattande Eurobarometrar med fokus på vetenskap och teknik presenterades sommaren 2005 av EU-kommissionen. VA har analyserat dessa ur ett svenskt perspektiv och jämfört med motsvarande resultat ur VAs opinionsundersökningar under åren 2002–2005.

Det publiceras hela tiden nya studier, i allt fler länder. VA bevakar och analyserar sådana kontinuerligt.

 

Läs det senaste om detta:


| Vetenskap & Allmänhet

Sweden one of most optimistic in EU about science and technology

Sweden is one of the EU countries with the most confidence in the potential of science and technological innovation to solve the societal challenges that we currently face, according to a new Eurobarometer. Swedes also rank climate change and the protection of the environment as their top priorities whereas, most of the rest of the EU want to see job creation and health care tackled first.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Eurobarometrar om vetenskap 2005

Rapport 2005:3

Eurobarometrarna ”Europeans, science and Technology” och ”Social Values, Science and Technology” presenterades sommaren 2005 av EU-kommissionen.

Läs vidare