En del av VAs påverkansarbete är att skriva remissvar och andra skrivelser.

Vi inbjuds ofta att svara på remisser inom frågor som rör våra intresseområden.

Vid frågor, kontakta Cissi Askvall, generalsekreterare på VA.

Senaste skrivelser och remissvar:


| Vetenskap & Allmänhet

Att vara brygga mellan forskning och politik – festskrift för ESO

Hur är förutsättningarna för en forskningsbaserad politik? Var finns kunskapsluckor att fylla och vilka är framtidens samhällsproblem att lösa? Det är frågor som diskuteras i en festskrift utgiven till tioårsfirandet av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO).

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA i partsgemensamt forum 2016

VA var under 2016 representant i Partsgemensamt forum, där företrädare för regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för civilsamhällets organisationer kan förbättras. I skriften Partsgemensamt forum 2016 sammanfattas forumets arbete.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VAs inspel inför EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation (FP9)

Inför förberedelsearbetet med EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation efter Horisont 2020 har Sveriges regering efterfrågat synpunkter från nationella aktörer. VA var en av organisationerna som inbjöds till en hearing anordnad av Utbildningsdepartementet den 18 januari 2017. I en skrivelse till departementet daterad den 19 maj 2017 utvecklar VA föreningens inspel.

Läs vidare