Medborgarforskning för att uppnå hållbarhetsmålen

Gör medborgarforskning till en nyckelfaktor i alla aktiviteter som är relevanta för de globala hållberhetsmålen. Det uppmanar Vetenskap & Allmänhet, VA, och hundratals andra organisationer som tillsammans nyligen undertecknat en deklaration.

Deklarationen “Our world, our goals – citizen science for the Sustainable Development Goals” har utvecklats i samarbete mellan en rad organisationer runt om i Europa, som en del i det tyska EU-ordförandeskapet. VA har medverkat i processen och har också signerat deklarationen.

Läs mer om deklarationen

Ladda ner deklarationen här (pdf)


Lägg till en kommentar