VA bidrar till det nationella genomförandet av Europa 2022-strategin

Skapad:

2022-04-15

Senast uppdaterad:

2023-06-15

Öppen vetenskap, källkritik och medborgarforskning. Det är exempel på områden som kan bidra till Sveriges mål kring utbildning och sysselsättning. Vetenskap & Allmänhet lyfter fram dem i sitt bidrag till regeringens nationella reformprogram för Europa 2022.

Den 18 mars 2022 deltog VA och andra ideella organisationer i regeringens sakråd om det nationella genomförandet av den europeiska terminen. VA lämnade sedan in ett bidrag om hur föreningens verksamhet bidrar till det nationella arbetet.

Bidraget ingår som en bilaga till det nationella reformprogrammet som regeringen i april 2022 överlämnade till EU-kommissionen. I reformprogrammet redovisar regeringen åtgärder i relation till de ekonomiska utmaningarna för svensk ekonomi.

Medlemsstaterna ska  varje år lämna nationella reformprogram till EU-kommissionen som beskriver hur prioriteringarna för den europeiska planeringsterminen (ramverket för ekonomisk-politisk samordning inom EU) genomförs.

I VAs bidrag lyfter föreningen särskilt fram några områden och några egna projekt: Öppen vetenskap, VA-barometern, som årligen mäter allmänhetens attityder till forskning, vetenskapsfestivalen ForskarFredag, källkritik som till exempel i verktyget Nyhetsvärderaren, och medborgarforskning, som till exempel i VAs årliga massexperiment.

Läs mer i Sveriges nationella reformprogram för 2022.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projekt


https://twitter.com/vetenskapoallm

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *