Stärkt finansiering för samverkan och dialog

Inspel till Forsknings- och innovationspropositionen 2023

Skapad:

2023-11-07

Senast uppdaterad:

2023-11-13

Samverkan och dialog är en förutsättning för att bibehålla hög kvalitet i forskning och utbildning och därigenom säkra svensk konkurrenskraft och innovationsförmåga samt långsiktigt bygga excellens inom forskningen. Det är dessutom en grundbult för fungerande demokratiska processer som gör samhället mindre sårbart samt helt nödvändigt för att motverka vetenskapsförnekelse och polarisering.

VAs inspel till Forskningspropositionen 2023. Läs inspelet i sin helhet här.

Vetenskap & Allmänhet följer och deltar i den internationella kunskapsutvecklingen inom samverkan och dialog och är en svensk nyckelaktör när det gäller att öka lärosätenas och förmåga till dialog med allmänheten. 

  • VA vill mer effektivt omsätta den kompetens vi byggt upp, samt erfarenheterna från EU- och andra internationella projekt vi deltar i, för att kunna utveckla satsningar på forskningskommunikation och dialog i samverkan med regionala och lokala aktörer för att möta behoven runt om i Sverige och inom olika sektorer.
  • VA vill utveckla kontakterna med den idéburna sektorn och föreningslivet samt med regioner och kommuner för att systematiskt ta del av olika sektorers och intressesfärers kunskapsbehov.
  • VA vill jobba mer systematiskt för att stärka förtroendet mellan forskare och politiker genom arbete i såväl riksdagen som i den lokala och regionala politiken.

Läs inspelet här.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *