Vi på VA engagerar gärna i öppna diskussioner. Här nedan finner du publicerade debattartiklar

Senaste debattartiklar:


| Vetenskap & Allmänhet

Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter

Nedanstående debattinlägg var publicerat på SVT Opinion den 22 april 2017:

Människor baserar ofta beslut på känsla, och bekräftar dem sedan genom utvalda fakta. Ändå – eller just därför – har vi ett ansvar att se till att faktabaserad kunskap ligger till grund för utvecklingen av vårt samhälle”, skriver företrädare för bland annat vetenskapliga organisationer, företag och universitet. I dag går hundratusentals människor i mer än 500 städer runt om i världen ut på gatorna för att visa sitt stöd för vetenskapen.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Faktaresistens botas med vetenskaplig förståelse

Nedanstående debattinlägg var publicerat i Tidningen Curie den 15 mars 2017:

Den faktaresistens vi ser idag är bara toppen på ett isberg, varnar Svenska nationalkommittén för biologi vid Kungl. Vetenskapsakademien. Här lyfter de behovet av en samordnad svensk strategi mot desinformation så att vi är bättre förberedda för en kollision med isberget.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Belöna forskare som ger tillgång till forskningsresultat

Nedanstående debattinlägg var publicerat på DN.se den 28 september 2016:

Mer behöver göras för att öppna upp vetenskapen – så att den verkligen blir tillgänglig för andra forskare, för allmänheten och samhället i stort. Det skriver VAs generalsekreterare Cissi Billgren Askwall tillsammans med nätverket Forskoms grundare Robert Watt.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Alla bör få ta del av vetenskapen

Nedanstående debattartikel var publicerad i Svenska Dagbladet den 31/7-16.

I dag kontrolleras forskningsresultat av ett fåtal mycket lönsamma vetenskapliga förlag. Men övergången till ett mer öppet vetenskapssystem har börjat. Nu behöver vi hjälpas åt att göra verklighet av visionerna i Sverige, skriver Calle Nathanson, Svensk biblioteksförening, och Cissi Billgren Askwall, Vetenskap & Allmänhet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Belöna forskarna för dialog och samverkan

Nedanstående debattartikel publicerad i Naturvetare nr 2 den 23/3-16.

Forskning har uppmärksammats mycket i massmedia på sistone, och tyvärr inte i så smickrande sammanhang. Men rapporteringen om den fuskmisstänkte kirurgen och forskaren Paolo Macchrarini tycks inte ha lett till något större förtroendetapp for forskning och forskare i allmänhet. Händelserna påminner dock om vikten och värdet av av öppenhet och insyn i forskning – och att forskare uppmuntras och belönas inte enbart för banbrytande forskning utan även för dialog och samverkan.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Viktigt att medierna granskar forskningen

Nedanstående debattartikel publicerad på SvD debatt den 16/3-16.

Den omfattande medierapporteringen om forskaren Macchiarini har slagit igenom hos den svenska allmänheten, men förtroendet för forskare är fortfarande högt. Det visar en ny mätning av föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Läs vidare

| Cissi Askwall

Kommunicerad forskning räddar liv

Krönika i webbtidningen Curie 18/11-15

Cissi Askwall, generalsekreterare på Vetenskap och allmänhet, om vitsen med att tävla i forskningskommunikation – och kunna presentera sin forskning på fyra minuter.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Lärosätena – nyckeln till kunskapssamhället

Kapitel i SUHFs jubileumsskrift 2015 – 20 år i högskolans tjänst

Nyttan eller användbarheten av enskilda forskningsresultat kan förstås alltid diskuteras, men det är odiskutabelt att lärosätena ger samhällsnytta.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

En sorts analfabetism

Nedanstående debattartikel publicerad i UNT den 4/12-14.

Låt oss öka dialogen mellan forskare, politiker och allmänhet för att öka humaniornans förtroende, skriver Cissi Billgren Askwall och Agneta Bladh.

Läs vidare