VA i slutreplik: Vi behöver bli fler som kämpar tillsammans

VA i slutreplik på DN Debatt 20210225

“Vårt inlägg handlar inte om uppgivenhet, inte heller om blind tillit till att någon annan ska lösa problemet. Det handlar om hopp och en uppmaning till att vi ska bli fler som kämpar tillsammans.”

VAs Fredrik Brounéus och nio forskare från Lunds respektive Malmö universitet bemöter i sin slutreplik publicerad på DN Debatt kritiken från Bengt Mattson, antibiotika- och miljöexpert på VA-medlemmen Lif.

Den ursprungliga debattartikeln bygger på resultaten från temat  Postantibiotiska framtider vid Pufendorfinstitutet, där en tvärvetenskaplig forskargrupp och VA har samarbetat under 2019–2020. Projektet utmynnade i antologin ”Efter antibiotika – om smitta i en ny tid” som ges ut av VA-medlemmen Fri Tanke förlag.


Lägg till en kommentar