Under 2020 och 2021 utförde Vetenskap & Allmänhet en studie för att förstå hur människor nås av, och uppfattar information om den pågående covid-19 pandemin i Sverige. Undersökningen omfattar upprepade mätningar av allmänhetens attityder och studier av den faktiska medierapporteringen. 

previous arrow
202202-VA-Corona-Figurer-940px-nr17-D-4
202202-VA-Corona-Figurer-940px-nr17-D-3
202202-VA-Corona-Figurer-940px-nr17-D-2
202202-VA-Corona-Figurer-940px-nr17-D-1
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-5
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-4
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-3
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-2
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-1
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-5
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-4
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-3
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-2
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-1
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-5
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-4
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-3
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-2
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-1
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-5
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-4
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-3
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-2
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-B-1
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-B-6
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-5
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-B-4
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-3
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-2
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-B-1
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-5
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-4
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-3
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-2
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-1
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-C-7
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-6
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-4
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-3
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-2
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-1
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-5
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-4
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-B3
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-2
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-1
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-5
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-4
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-B-3
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-B-2
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-C-1
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr6-C-4
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr6-3
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr6-2
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr6-1
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr5-3
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr5-B-2
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr5-1
202005-VA-Corona-Figurer-940px-nr4-C-3
202005-VA-Corona-Figurer-940px-nr4-B-2
202005-VA-Corona-Figurer-940px-nr4-B-1
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-5
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr3-C-4
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr3-C-3
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr3-C-2
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr3-D-1
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr2-C-3
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr2-D-2
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr2-C-1
202003-VA-Corona-Figurer-940px-D-Figur4
202003-VA-Corona-Figurer-940px-D-Figur3
202003-VA-Corona-Figurer-940px-D-Figur2
202003-VA-Corona-Figurer-940px-D-Figur1
next arrow

Den pågående pandemin innebär stora utmaningar för samhället. En grundläggande aspekt för att kunna möta dessa utmaningar är kommunikation. Enskilda människor, organisationer, och länder ställs alla inför en mängd beslut som måste tas på ett bristfälligt, men framväxande, kunskapsunderlag. 

Forskare och sakkunniga vid vetenskapliga institutioner och myndigheter, liksom journalister, spelar en avgörande roll för vilken information som kommuniceras i samhället. Nyhetsmedier är centrala kanaler för denna information.

För att förstå hur människor nås av och uppfattar information om den pågående pandemin, och hur detta är kopplat till hur utbrottet kommuniceras i media utför Vetenskap & Allmänhet en undersökning i realtid, i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Södertörns högskola.

Huvudfrågor för studien är:

  1. Vilka kanaler använder allmänheten för att få information om det nya Coronaviruset och den pandemi som spridningen har resulterat i?
  2. Hur uppfattas budskapen i informationen?
  3. Vilka kanaler och aktörer betraktas som mer respektive mindre trovärdiga i kommunikationen?
  4. Vilka aktörer kommer främst till tals i nyhetsmedia (t.ex. forskare, myndighetspersoner, hälso-sjukvårdspersonal), och vilka budskap förmedlar de?
  5. Sker någon förändring i svaren på frågorna 1–4 under pandemins förlopp, och i så fall, på vilket sätt?
  6. Vilka likheter och skillnader finns i rapporteringen i olika mediekanaler, i förhållande till varandra och över tid?

Studien genomfördes med stöd av Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning, Karolinska Institutet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Södertörns Högskola, Wenner-Gren Stiftelserna och Vetenskapsrådet.

Resultaten presenteras i rapporten:

Kommunikation om corona – Medierapportering och förtroende i samband med covid-19-pandemin  (VA-rapport 2021:4)

Välkommen att kontakta Gustav Bohlin, utredare vid VA, för mer information. 

Läs det senaste om studien nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

Corona i svenska medier – förtroendetoppen passerad?

Efter att ha ökat markant under april är nu svenskarnas förtroende för myndighetspersoner tillbaka på samma nivå som i mars. SVT är fortfarande det massmedium som når flest svenskar med nyheter om coronaviruset. Det visar den senaste mätningen i Vetenskap & Allmänhets studie.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Corona i svenska medier – Mindre uppskruvad ton

Tonen i svenska nyhetsmediers rapportering om corona upplevs mindre alarmistisk nu än för en månad sedan. Svenskar har ett fortsatt stort förtroende för vårdpersonal, forskare och myndighetspersoner. Det visar den senaste mätningen i Vetenskap & Allmänhets nya studie.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Corona i svenska medier – ökat förtroende för myndighetspersoner

Svenskarnas förtroende för myndighetspersoner som uttalar sig om det nya coronaviruset har ökat de senaste veckorna. När det gäller mediernas bevakning av pandemin ligger SVT och Sveriges Radio högst på allmänhetens förtroendelista. Det visar den senaste mätningen i Vetenskap & Allmänhets nya studie.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Kommunikation av akut men osäker kunskap – ny studie under Corona-pandemin

Vetenskap & Allmänhet har inlett en undersökning för att förstå hur människor nås av, och uppfattar information om den pågående covid-19 pandemin i Sverige. Undersökningen omfattar upprepade mätningar av allmänhetens attityder och studier av den faktiska medierapporteringen. Vi inbjuder andra organisationer att bli samarbetspartners till studien, som pågår under våren 2020.

Läs vidare