Under 2020 och 2021 utförde Vetenskap & Allmänhet en studie för att förstå hur människor nås av, och uppfattar information om den pågående covid-19 pandemin i Sverige. Undersökningen omfattar upprepade mätningar av allmänhetens attityder och studier av den faktiska medierapporteringen. 

previous arrow
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-5
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-4
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-3
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-2
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-1
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-5
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-4
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-3
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-2
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-1
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-5
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-4
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-3
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-2
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-1
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-5
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-4
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-3
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-2
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-B-1
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-B-6
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-5
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-B-4
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-3
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-2
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-B-1
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-5
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-4
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-3
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-2
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-1
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-C-7
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-6
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-4
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-3
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-2
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-1
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-5
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-4
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-B3
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-2
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-1
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-5
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-4
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-B-3
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-B-2
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-C-1
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr6-C-4
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr6-3
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr6-2
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr6-1
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr5-3
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr5-B-2
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr5-1
202005-VA-Corona-Figurer-940px-nr4-C-3
202005-VA-Corona-Figurer-940px-nr4-B-2
202005-VA-Corona-Figurer-940px-nr4-B-1
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-5
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr3-C-4
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr3-C-3
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr3-C-2
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr3-D-1
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr2-C-3
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr2-D-2
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr2-C-1
202003-VA-Corona-Figurer-940px-D-Figur4
202003-VA-Corona-Figurer-940px-D-Figur3
202003-VA-Corona-Figurer-940px-D-Figur2
202003-VA-Corona-Figurer-940px-D-Figur1
next arrow

Den pågående pandemin innebär stora utmaningar för samhället. En grundläggande aspekt för att kunna möta dessa utmaningar är kommunikation. Enskilda människor, organisationer, och länder ställs alla inför en mängd beslut som måste tas på ett bristfälligt, men framväxande, kunskapsunderlag. 

Forskare och sakkunniga vid vetenskapliga institutioner och myndigheter, liksom journalister, spelar en avgörande roll för vilken information som kommuniceras i samhället. Nyhetsmedier är centrala kanaler för denna information.

För att förstå hur människor nås av och uppfattar information om den pågående pandemin, och hur detta är kopplat till hur utbrottet kommuniceras i media utför Vetenskap & Allmänhet en undersökning i realtid, i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Södertörns högskola.

Huvudfrågor för studien är:

  1. Vilka kanaler använder allmänheten för att få information om det nya Coronaviruset och den pandemi som spridningen har resulterat i?
  2. Hur uppfattas budskapen i informationen?
  3. Vilka kanaler och aktörer betraktas som mer respektive mindre trovärdiga i kommunikationen?
  4. Vilka aktörer kommer främst till tals i nyhetsmedia (t.ex. forskare, myndighetspersoner, hälso-sjukvårdspersonal), och vilka budskap förmedlar de?
  5. Sker någon förändring i svaren på frågorna 1–4 under pandemins förlopp, och i så fall, på vilket sätt?
  6. Vilka likheter och skillnader finns i rapporteringen i olika mediekanaler, i förhållande till varandra och över tid?

Studien genomfördes med stöd av Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning, Karolinska Institutet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Södertörns Högskola, Wenner-Gren Stiftelserna och Vetenskapsrådet.

Resultaten presenteras i rapporten:

Kommunikation om corona – Medierapportering och förtroende i samband med covid-19-pandemin  (VA-rapport 2021:4)

Välkommen att kontakta Gustav Bohlin, utredare vid VA, för mer information. 

Läs det senaste om studien nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

Corona i svenska medier – polariserat förtroende för myndighetspersoner

Förtroendet för myndighetspersoner skiljer sig mycket åt beroende på politiska sympatier. Politiker uppfattas som mer samstämmiga när det gäller hanteringen av corona-pandemin i Sverige. Det visar den senaste mätningen i Vetenskap & Allmänhets pågående undersökning av kommunikationen om corona i Sverige.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Corona i svenska medier –större enighet bland forskare

Forskare uppfattas som mer samstämmiga när det gäller hanteringen av coronapandemin i Sverige. Tonen i nyhetsrapporteringen upplevs som mer alarmistisk än i februari. Det visar den senaste mätningen i Vetenskap & Allmänhets pågående undersökning av kommunikationen om corona i Sverige.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Corona i svenska medier – minskad enighet bland journalister

Förtroendet för myndighetspersoner som uttalar sig om coronaviruset når sitt lägsta värde sedan pandemin startade. Journalister uppfattas vara mindre samstämmiga än tidigare när det gäller hanteringen av pandemin. Det visar den senaste mätningen i Vetenskap & Allmänhets pågående undersökning av kommunikationen om corona i Sverige.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Corona i svenska medier – stort förtroende för sjukvårdspersonal

SVT är alltjämt den vanligaste och mest förtroendeingivande nyhetskällan om coronaviruset för svenskar. Sjukvårdspersonal är den yrkesgrupp som flest har förtroende för. Det visar den senaste mätningen i Vetenskap & Allmänhets pågående undersökning av kommunikationen om corona i Sverige.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Trust in science: assessing pandemic impacts in four EU countries

Trust in science is a key issue during the Covid-19 pandemic. Facing the novelty, complexity and impacts of the new coronavirus, the limits of scientific knowledge have been exposed. We are advised by experts to follow recommendations and respect restrictions even while their knowledge of the virus and the means to control it is provisional. In this article five experienced science communication researchers and practitioners discuss pandemic impacts for trust in Germany, Ireland, Italy and Sweden.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Corona i svenska medier –  Växande oenighet bland politiker

Inför julen 2020 infördes nya restriktioner för att minska smittspridningen. Samtidigt minskade förtroendet för politiker, som också uppfattades vara mindre eniga än tidigare när det gäller hanteringen av pandemin. Det är två av resultaten i den senaste mätningen i Vetenskap & Allmänhets pågående undersökning av kommunikationen om corona i Sverige.

Läs vidare