VA bidrar till att Europa 2020-strategin genomförs

Skapad:

2020-05-04

Senast uppdaterad:

2023-02-13

Attitydmätningen VA-barometern, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och en rad medborgarforskningsprojekt. Det är exempel på verksamheter som kan bidra till EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning. Vetenskap & Allmänhet lyfter fram dem i ett bidrag till regeringens nationella reformprogram för Europa 2020.

Ladda ner pdf här.

Den 29 februari 2020 deltog VA och andra ideella organisationer i regeringens sakråd om EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning – Europa 2020.  VA lämnade sedan in ett bidrag om hur föreningen arbetar för att bidra till att målen i strategin uppfylls. Bidraget ingår som en bilaga till det nationella reformprogrammet som regeringen i april överlämnade till EU-kommissionen.

VAs verksamhet kopplar till flera av de överordnade målen i Europa 2020, främst forsknings- och utvecklingsmålet. På ett övergripande plan bidrar föreningen till alla målen i strategin genom att arbeta för öppen vetenskap, det vill säga öppnare, mer transparenta och inkluderande processer i forskning och innovation.

I bidraget lyfter VA fram några egna projekt som särskilt bidrar till strategins mål: VA-barometern, som årligen mäter allmänhetens attityder till forskning, vetenskapsfestivalen ForskarFredag som de senaste 15 åren stimulerat svenskars intresse för forskning, och årliga massexperiment där människor inbjuds att medverka i forskningsprojekt. Andra exempel är utvecklingen av en nationell webbportal för medborgarforskning#hurvetdudet-kampanjen som vill öka kunskapen om hur forskning går till och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag, och flera EU-projekt för att främja ansvarsfull forskning och innovation, RRI.

Syftet med Europa 2020-strategin är att förbättra förutsättningarna för full sysselsättning och hållbar tillväxt för alla. Varje år överlämnar EU-länderna nationella reformprogram till EU-kommissionen, där de redogör för hur Europa 2020-strategin gett avtryck i den nationella politiken.

Läs mer i det nationella reformprogrammet för 2020.

VAs bidrag börjar på sidan 96.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *