Boksläpp: AI och makten över besluten

En antologi om algoritmernas intåg i välfärden

Tid

22 maj 2024, kl. 16:00–18:30

Plats

Internetstiftelsen
Hammarby kaj 10D , Stockholm
Lägg till i kalender: iCal

Kategori

Allt fler beslut i välfärden fattas av algoritmer. Automatiserade processer avgör vilken skola du hamnar i, vad du ska få för vård och om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte. Det är beslut som är avgörande för ditt liv och din hälsa.

Illustration: AI-generad bild (Adobe Firefly)

I antologin AI och makten över besluten lyfter 13 skribenter olika aspekter av när beslut fattas av teknik och diskuterar hur demokratiska principer som insyn, jämlikhet och medborgarinflytande kan värnas.

Boken visar vad som hänt sedan algoritmerna klev in i den offentliga förvaltningen, både i Sverige och andra länder. Den diskuterar de principiella frågor som utvecklingen aktualiserat och ger förslag på hur vi ska gå vidare. Ska till exempel AI få fatta beslut om människors hälsa? Och hur kan vi få en fungerande insyn i den automatiserade beslutsprocessen – om det ens går?

AI och makten över besluten släpps i samband med detta event och presenteras under ett samtal med bokens redaktörer och flera av författarna. Efter framträdandet finns tillfälle att prata vidare om frågorna under ett mingel där vi bjuder på d härryck och tilltugg. Detta event sker på plats hos Internetstiftelsen och antalet platser är begränsat.

Ulrika Björkstén, Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare är en av de 13 författarna och deltar i eventet.

Övriga författare är:

 • Maja Fjaestad, docent i teknikhistoria, affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier och expertkoordinator vid Centrum för Hälsokriser vid Karolinska Institutet.
 • Simon Vinge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR, ett fackförbund som länge engagerat sig i de algoritmer som allt mer styr arbetets innehåll och beslutsfattandet inom offentlig sektor.
 • Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet, där han leder en tvärvetenskaplig forskargrupp inriktad mot AI och samhälle.
 • Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident och f.d. justitiekansler.
 • Charlotta Kronblad, doktor i digital transformation från Chalmers Tekniska Högskola, idag postdoktor påInst tillämpad IT, avd. för informatik, Göteborgs Universitet.
 • Marcus Matteby, IT-direktör eller Chief Information Officer (CIO) för Ånge och Sundsvall, som utnämndes till Sveriges digitaliseringskommun 2022.
 • Fia Ewald, historisk arkivarie arbetar med informationshantering och informationssäkerhet.
 • Jacob Dexe, doktor i människa-datorinteraktion och disputerade med avhandlingen Transparent but Incomprehensible som behandlar hur organisationer kan förklara automatiserade beslut, och vilken funktion transparens har.
 • Cecilia Magnusson-Sjöberg, professor och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet.
 • Nassim Farrokhnia, läkare och ingår i Microsofts globala team för hälso- och sjukvård samt life science. Hon är också affilierad forskare på Karolinska Institutets Institutionen för Klinisk Forskning och Utbildning på Södersjukhuset, där hon tidigare var verksamhetsområdeschef på akuten.
 • Marcin de Kaminski, programchef på Open Technology Fund som investerar i forskning och utveckling av teknik med syfte att motverka censur och övervakning.
 • Karim Jebari, forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Läs mer om programmet och anmäl er här.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *