Varje höst sedan 2009, har tusentals Svenska elever i alla åldrar hjälp forskare att samla in stora mängder data för att ta fram nytt vetande i ForskarFredags massexperiment.

riskforsoket
ForskarFredags massexperiment 2012 Riskbilden där elever hjälpte en forskare att undersöka vilka platser, situationer och föremål barn och ungdomar uppfattar som mest riskfyllda.

Dessa så kallade massexperiment ger värde både till forskarna som inte skulle kunna fått in mängden och den geografiska spridningen av data på ett annat enkelt sätt, samt att eleverna får möjlighet att delta i ”RIKTIG” forskning och lärarna material och metod för att kunna lära ut senaste forskningen på ett sätt som ska passa in i kurs och ämnesplaner.

Massexperimenten kopplar effektivt ihop skolan med forskning och skapar värdefulla kontakter med forskare och ger eleverna insikt i vad forskning är och vetenskaplig metod. VA samordnar massexperimenten som en del av den årliga vetenskapsfesten ForskarFredag. Skolor över hela Sverige inbjuds att delta och upp till 18.000 elever deltog 2013.

VA gör en årlig utlysning för att få in förslag till massexperiment varje år och hjälper sedan forskarna att utforma ett experiment där elever kan hjälpa till i forskningen med handledning av sina lärare.Massexperimentet väljs ut bland annat för att kunna passa in i skolans kursplaner och instruktioner med bakrundsamaterial tas fram av VA och forskarna gemensamt. I många fall kan eleverna och lärarna även ha dialog med VA och forskarna under massexperimentet gång via sociala media.

Läs om det senaste massexperimentet HÄR

Informationsbroschyr om våra massexperiment på engelska finns här.

För mer info kontakta Fredrik Brounéus, projektledare och kommunikatör på VA

 

Senaste om våra massexperiment:


| Vetenskap & Allmänhet

Många bäckar små – breda nyhetsflöden hos unga

Svenska ungdomars flöden av nyheter i sociala medier har många källor. De flesta av nyheterna upplevs som trovärdiga. Facebook levererar de flesta – men inte de mest pålitliga – nyheterna bland sociala medier. Det är några preliminära resultat från ForskarFredags massexperiment Nyhetsvärderaren.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ungdomar forskar om källkritik med ForskarFredag

Vilka nyheter rör sig i svenska ungdomars nyhetsflöden? Och hur trovärdiga tycker ungdomarna själva att nyheterna är? I måndags gick startskottet för ForskarFredags massexperiment 2017 – Nyhetsvärderaren.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Bilden av forskare i fokus under ForskarFredag

Pressmeddelande 170828

Tänk dig att du är forskare – vad skulle du vilja forska om? Den frågan kommer skolelever i hela landet att svara på under september i form av teckningar. Teckningstävlingen avslutas på vetenskapsfestivalen ForskarFredag den 29 september med utställningar runtom i landet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Swedish pupils to develop source criticism tool in unique research project

Press Release 18 May 2017

Fake news is a topic that is currently generating much debate. But what kind of news is streaming through young people’s digital news feeds? And how trustworthy do young people think this news is? For the first time, researchers and pupils from across Sweden will together be investigating these questions in a mass experiment being run as part of the 2017 Researchers’ Night in Sweden.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Svenska elever övar källkritik i unikt forskningsprojekt

Pressmeddelande 170515

Falska nyheter har diskuterats flitigt på senare tid. Men vilka nyheter rör sig i ungas digitala flöden? Och hur trovärdiga anser ungdomarna att nyheterna är? Detta ska forskare och elever för första gången ta reda på i ForskarFredags massexperiment 2017 – Nyhetsvärderaren.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Lettisk medborgarforskning med miljöfokus – ny rapport

Medborgarforskning i Lettland kan handla om allt från fågelobservationer till nedskräpning. Forskare tar hjälp av allmänheten bland annat för att få tillgång till stora datamängder och i utbildningssyfte. Dessa är några av slutsatserna i ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt, SciDoors där Vetenskap & allmänhet, VA deltagit som partner.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Sakliga cyklar och berörande bostadslappar – elever har kartlagt Sveriges anslagstavlor

Pressmeddelande 170503

Vad finns på svenska anslagstavlor nuförtiden? Tack vare hjälp från 1 500 elever kan forskare vid Göteborgs, Stockholms och Örebro universitet svara på den frågan. Cykelannonser är korthuggna och sakliga, bostadsannonser mer personliga. Utländska språk används både för information och dekoration. Och de klassiska rivlapparna är fortfarande populära, trots smarta mobiltelefoner.

Läs vidare