Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I över 370 städer i hela Europa arrangeras aktiviteter som visar hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Foto: ForskarFredag Karlstad

European Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. 2006 knöts de svenska evenemangen samman under namnet ForskarFredag och samordnades av VA. Sedan 2007 koordinerar VA ForskarFredag i samarbete med Vetenskapsrådet och Vinnova. Just nu pågår planeringen inför ForskarFredag 2022, som i år hålls mellan den 26 september till den 1 oktober.

Aktiviteter

Lokala evenemang anordnas av lärosäten, science centers, kommuner, forskningscenter, landsting, regionförbund, museer och arkiv. Målgruppen är den breda allmänheten med ett särskilt fokus på unga. Aktiviteterna omfattar bland annat experiment, prova på-aktiviteter, maker space, utställningar, forskarsamtal, science cafés, vetenskapsshower, workshops, science slams och andra tävlingar. ForskarFredag vill visa upp en bred bild av forskning och välkomnar alla forskningsområden och discipliner.

Sedan 2009 anordnar ForskarFredag ett massexperimentet varje år. Skolelever, föreningar och intresserad allmänhet i hela landet bjuds in att delta som assistenter i ett medborgarforskningsprojekt som leds av en eller flera forskare med ett nytt ämne varje år. Massexperimentet koordineras av VA.

Sedan 2012 arrangeras tävlingen Forskar Grand Prix som en del av ForskarFredag. Forskare utmanas i att presentera sin forskning på fyra minuter inför publik. Vinnaren utses av en jury tillsammans med publiken. Vinnarna i de regionala tävlingarna möts i en nationell final i december.

Finansiering

2021 arrangerades ForskarFredag som en del av European Researchers’ Night, med VA som samordnare för de svenska evenemangen. ForskarFredag stöds även av en rad svenska organisationer och företag.

Mer information

Vill du veta mer om ForskarFredag? Kontakta Julia Brink, projektledare på VA.

Du kan också följa ForskarFredag på Facebook och Instagram: @ForskarFredag  och läsa mer på ForskarFredags webbplats

Senaste om ForskarFredag :


| Vetenskap & Allmänhet

Fullsatt och festligt när folk och forskare möttes

Det bubblade, sprakade och osade svordomar under årets ForskarFredag. Från Lund i söder till Luleå i norr anordnades fler än 120 aktiviteter för att visa hur det är att jobba som forskare och hur forskningen bidrar till att skapa en bättre och friskare värld.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Många hinder i svenska hem

Referat från Bostadsförsökets webbinarium

Fysiska hinder är vanliga i svenska hem. Det visar studien Bostadsförsöket som gjorts med hjälp av seniorer och elever. Den 18 oktober 2022 hölls ett webbinarium om resultaten. Se det och läs referatet nedan.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Bostadsförsöket – slutrapport

VA-rapport 2022:5

Under hösten 2021 arbetade svenska skolelever, seniorer och privatpersoner tillsammans med forskare för att studera miljöhinder i svenska bostäder. Syftet var att genom medborgarforskning genomföra en rikstäckande kartläggning av vilka fysiska miljöhinder som finns och hur vanliga dessa är.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Rösta fram din favoritforskare!

Autism, cancer, elevers medbestämmande, stöd till för tidigt födda barn och hur barn tar sig till skolan. Det är områden som de fyra tävlande i Forskar Grand Prix Digital forskar inom. Rösta på den som presenterar sin forskning bäst!

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

ForskarFredag är tillbaka –möten med forskare över hela landet!

Den 26/9–1/10 är det dags för årets ForskarFredag – en hel vecka med roliga, lärorika och spännande möten mellan forskare och allmänheten. Sveriges mest spridda vetenskapsfestival vill skapa nyfikenhet och intresse för högre utbildning hos unga och visa på forskningens och forskarnas viktiga roll i vardagen.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

European Researchers’ Night set to inspire and amaze in 26 Swedish cities

ForskarFredag, Swedish European Researchers’ Night, returns 26 September – 1 October 2022 with a packed programme of both face-to-face and online activities across the whole of Sweden. Sweden’s most widespread science festival will be providing thousands of members of the public and pupils with opportunities to meet researchers, experience the wonders of science and learn something new.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Hela Sverige bjuds in att forska om plastskräp

Pressmeddelande 220830

Under september pågår ett forskningsprojekt runt om i hela Sverige. Skräp samlas in och dokumenteras av skolklasser, föreningar och andra intresserade för att öka kunskapen om varför plastskräp hamnar i naturen.

Läs vidare