Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I över 300 städer i hela Europa arrangeras aktiviteter som visar hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

European Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. 2006 knöts de svenska evenemangen samman under namnet ForskarFredag och samordnades av VA. Sedan 2007 koordinerar VA ForskarFredag i samarbete med Vetenskapsrådet och Vinnova.

Aktiviteter
Lokala evenemang anordnas av lärosäten, science centers, kommuner, landsting, regionförbund och museer. Målgruppen är den breda allmänheten, med ett särskilt fokus på unga. Aktiviteterna omfattar bland annat experiment, prova på-aktiviteter, makerspace, utställningar, forskarsamtal, science cafés, vetenskapsshower, workshops, science slams och andra tävlingar.

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt massexperimentet har varit en del av ForskarFredag sedan 2009. Skolelever i hela landet bjuds in att delta som assistenter i ett forskningsprojekt som leds av en eller flera forskare. Massexperimentet koordineras av VA.

Sedan 2012 arrangeras tävlingen Forskar Grand Prix som en del av ForskarFredag. Forskare utmanas i att presentera sin forskning på fyra minuter inför publik. Vinnaren utses av en jury tillsammans med publiken. Vinnarna i de regionala tävlingarna möts i en nationell final i november.

Finansiering
2016 och 2017 arrangeras ForskarFredag som en del av European Researchers’ Night, med VA som samordnare för de svenska evenemangen. ForskarFredag stöds även av en rad svenska organisationer och företag.

För mer information: ForskarFredags webbsida

Eller kontakta Lena Söderström, projektledare på VA.

 

Senaste om ForskarFredag :


| Vetenskap & Allmänhet

Många bäckar små – breda nyhetsflöden hos unga

Svenska ungdomars flöden av nyheter i sociala medier har många källor. De flesta av nyheterna upplevs som trovärdiga. Facebook levererar de flesta – men inte de mest pålitliga – nyheterna bland sociala medier. Det är några preliminära resultat från ForskarFredags massexperiment Nyhetsvärderaren.

Läs vidare