Arrangera ett Science Café!

Hur gör jag?

Marknadsföringsbild för Science Café om framtidens klimattekniker på Tekniska museets kvällsevenemang Climate Bar i Stockholm. Foto: Tekniska Museet.

Att anordna en fika med forskare är inte svårt. Allt som behövs är ett intressant ämne, en engagerad forskare, en bra mötesplats, en samtalsledare och marknadsföring så att människor hittar dit!

Upplägget

Samtalet leds av en moderator som inledningsvis presenterar ämnet, de praktiska förutsättningarna och

den/de medverkande. Inbjud från början till dialog och poängtera gärna att inga frågor är för dumma! Varje forskare ger sedan en kort introduktion till ämnet, om möjligt med konkreta exempel. Därefter lämnar samtalsledaren ordet fritt. Någon deltagare kan vara vidtalad att ge en inledande synpunkt så att samtalet enkelt kommer igång.

Diskussion och dialog

Samtalsledarens roll är att fördela ordet, vid behov förtydliga frågorna och se till att samtalet blir lättillgängligt och möjligt att delta i för alla som vill. Diskussionen bör inte pågå så länge så att ämnet känns uttömt. Förhoppningen är att deltagarna i stället vill stanna efteråt och fortsätta diskussionen kring borden. Det är mycket viktigt är att deltagarna kan se och höra forskaren och varandra bra. Mikrofoner rekommenderas – även en som deltagarna kan använda.

Förbered alla

Det är nödvändigt att både de medverkande forskarna och samtalsledaren har förstått cafékonceptet, inte minst att det handlar om tvåvägskommunikation mellan publiken och forskarna, och inte är en traditionell föreläsning eller paneldiskussion. För att underlätta har vi sammanställt enkla instruktioner för forskare och samtalsledare, liksom tips för arrangörer av science cafés.

Det kan vara givande att ha en panel med medverkande från olika discipliner. En nackdel är risken är att forskarna talar för mycket med varandra så att publiken mer blir åskådare än deltagare. En rekommendation är därför att inte ha mer än tre medverkande samtidigt.

För att underlätta samtalet är det bra att tala med de medverkande i förväg, gärna i direkt anslutning till arrangemanget. En del arrangörer bjuder på middag före samtalet. De medverkande får sällan arvode utan brukar tackas genom fri förtäring och en present.

Marknadsföring a och o

För ett lyckat Science Café är marknadsföringen förstås avgörande. De vanligaste sätten är:

  • Affischer
  • Flyers
  • Media
  • Annonser
  • Kalendarier
  • Sociala medier (ex. Facebook-event och Twitter)
  • Andras och egna nyhetsbrev, webbplatser och publikationer

Det kan vara effektivt att planera och marknadsföra en serie Science Cafés samtidigt. Erbjud gärna intresserade att lämna sin e-post för att få information om kommande caféer.

Hjälp och stöd

Vetenskap & Allmänhet ger gärna råd och praktiska tips till den som ska arrangera ett Science Café. Om så önskas kan vi även ställa upp med samtalsledare den första gången.

Referat från VAs Science Café workshop den 16 april 2015 i Göteborg kan laddas ner här.
Referat från VAs Science Café workshop den 8 februari 2010 på Tekniska museet i Stockholm kan laddas ner här.

Välkommen att använda den framtagna Sciende Café-logotypen:

• Science Café-logotyp (enradig, eps-fil)
• Science Café-logotyp (tvåradig, eps-fil)

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *