Vad är ett Science café

Vetenskapscafé

Science Café på Riksdagen 2013.

Ett Science Café är en mötes- och dialogplats för dem som är nyfikna på forskning. Över en fika eller ett glas diskuterar allmänheten och forskare tillsammans en aktuell fråga eller nya rön som berör. Det kan t.ex. handla om klimatförändringar, liv i rymden eller dialekter.

All slags vetenskap kan tas upp; medicin, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Syftet är att både forskare och deltagare ska få nya kunskaper och infallsvinklar.

Samtalen hålls i informella miljöer på dag- eller kvällstid och har fri entré. För den som vill finns möjlighet att äta och dricka något medan diskussionen pågår. Målgruppen är en bred allmänhet och inga förkunskaper krävs.

Samtalsledaren inleder med att förklara vad ett Science Café är och hur det går till. Sedan ger en eller flera forskare en kort introduktion till ämnet. Därefter lämnas ordet fritt så att den som vill kan kommentera eller ställa frågor. Samtalet brukar pågå ungefär en timme. Sedan fortsätter de som vill diskussionen runt borden och kan prata ännu mer informellt med forskarna.

Fransk föregångare

Science Cafés startade ungefär samtidigt i Frankrike och Storbritannien år 1998. Idén är en vidareutveckling av Cafés Philosophiques som funnits länge i Frankrike. Konceptet har sedan spritts och nu arrangeras Science Cafés i ett 40-tal länder runt om i världen. Dessutom finns särskilda caféer för barn, unga, studenter och lärare på några håll. En del Science Cafés anordnas av lärosäten och organisationer som vill främja möten mellan forskare och omvärlden, medan andra drivs ideellt av engagerade privatpersoner.

Samtalen kan hållas i barer, pubar, restauranger, caféer, teatrar, museer – det viktiga är att miljön inte upplevs som alltför akademisk. I Storbritannien brukar bara en forskare medverka medan det i t.ex. Danmark och Frankrike ofta är hela paneler med forskare, journalister, filosofer och författare. Kulturella inslag förekommer ibland. Powerpoint-presentationer bör undvikas. Den minsta gemensamma nämnaren är att främja dialog och göra forskning mer tillgänglig.

De senaste åren har vetenskapscaféer arrangerats regelbundet i Sverige, av t.ex. Lunds universitet, Tekniska museet och Nobelmuseet i Stockholm, Uppsala stadsbibliotek, Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Science cafés är också återkommande inslag i den årliga vetenskapsfesten ForskarFredag i september.

Science Café på ForskarFredag 2011 i Uppsala.

Caféer internationellt

Science Cafés arrangeras i en lång rad länder och världsdelar, från USA och Brasilien i väster till Japan och Nya Zeeland i öster. I Storbritannien arrangeras caféer på mer än 80 orter.

En förteckning med länkar till caféarrangörer i världen finns på den brittiska caférörelsens webbplats.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projekt


https://twitter.com/vetenskapoallm

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]