Diabetes

Diabetesforskningens frontlinjer

I november 2011 anordnade Vetenskap & Allmänhet och Forskningsnätet Skåne ett möte om diabetesforskningens frontlinjer. Målgruppen för mötet var gymnasieelever och de medverkande forskarna berättade om vad diabetes är, hur den behandlas och vad den senaste forskningen säger. På mötet blev det bland annat filmvisning, samtal med forskarna och diskussioner.

ComScience-möte om Diabetes i Malmö 2011. Arrangerat av Vetenskap & Allmänhet och Forskningsnätet Skåne inom ramen för EU-projektet ComScience.

De medverkande forskarna var:

  • Leif Groop är professor i diabetes, internationellt ledande forskare och koordinator för Lunds Universitets Diabetescenter, ett av världens främsta inom området. Efter mer än 30 år i forskningsfronten spänner hans kunskaper över breda fält.
  • Ola Hansson doktorerade för sex år sedan och har specialiserat sig på vad som händer i musklerna när vi tränar, bland annat vilka gener som aktiveras. Ett spännande projekt är att jämföra vårt DNA med neandertalarnas.
  • Wenny Poon är en rookie inom forskarvärlden som just har börjat doktorandstudierna. En viktig första uppgift är att kartlägga varför risken för diabetes är olika om generna kommer från mamma eller från pappa.

Tid: Torsdagen den 24 november kl. 13:00–16:00

Plats: S.t Petri skola i Malmö, aulan

Referat från mötet finns att läsa här.

Arrangörer: Vetenskap & Allmänhet, i samarbete med Forskningsnätet Skåne. Mötet ingår i EU-projektet ComScience där nya former för att samtala om forskningsfrågor utvecklas.

Vad är ComScience?
VA är en av deltagarna i EU-projektet ComScience som syftar till att prova nya former för samtal om forskning.

Målet är att utveckla ”best practice” för att  förmedla kunskap om forskning till olika målgrupper i Europa. Snarlika möteskoncept provas i fem europeiska länder (Sverige, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Spanien). Vid de arrangerade mötena diskuteras det aktuella ämnet med utgångspunkt i visning av en film och forskare som svarar på frågor och fördjupar informationen.

De fyra teman som avhandlas är astma, diabetes och fetma, genetiskt modifierade livsmedel och stamceller. Filmerna och annat informationsmaterial är framtagna i ett tidigare EU-projekt EUSEM, men har översatts och anpassats för mötenas målgrupper. Under 2010 genomfördes ett pilotmöte i varje land. VAs pilotmöte handlade om astma och allergier. Sedan har de olika ländernas pilotmöten analyserats och använts för att skapa ett gemensamt möteskoncept.

Utifrån detta möteskoncept kom varje land under 2011 att anordna ytterligare fyra möten.

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]