ComScience (2009-2012)

Communicate Science

VA var en av deltagarna i EU-projektet ComScience som syftade till att prova nya former för samtal om forskning. Målet var att utveckla ”best practice” för att  förmedla kunskap om forskning till olika målgrupper i Europa.

Snarlika möteskoncept provades i fem europeiska länder (Sverige, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Spanien). Vid de arrangerade mötena diskuteras det aktuella ämnet med utgångspunkt i visning av en film och forskare som svarar på frågor och fördjupar informationen.

De fyra teman som avhandlades var astma, diabetes och fetma, genetiskt modifierade livsmedel och stamceller. Filmerna och annat informationsmaterial är framtagna i ett tidigare EU-projekt EUSEM, men har översatts och anpassats för mötenas målgrupper. Under 2010 genomfördes ett pilotmöte i varje land. VAs pilotmöte handlade om astma och allergier. Sedan har de olika ländernas pilotmöten analyserats och använts för att skapa ett gemensamt möteskoncept.

Utifrån detta möteskoncept anordnade varje land under 2011 fyra ytterligare möten.

Läs mer om de av VA arrangerade mötena under hösten 2011:

  • Astma och allergi I Stockholm den 19 oktober (för allmänheten)
  • Stamceller – I Stockholm den 12 oktober (för unga)
  • Diabetes – I Malmö den 24 november (för unga)
  • GMO – I Uppsala den 7 december (för allmänheten)

Projektets resultat blev ”Best practice”- manualen Let’s Talk Science som ska vara en hjälp för vetenskapskommunikatörer att organisera liknande event med olika målgrupper runt om i Europa.

Senaste om ComScience

Let’s Talk Science – new best practice manual for science communicators

Are you planning a science communication event? A new best practice manual provides advice on key elements to make your event successful, attract new audiences, identify topics, and define content… Läs mer

Skapad:

2013-11-11 |

Uppdaterad:

2023-02-23 |

Kategorier:

ComScience, EU-projekt, News articles, Nyheter

An in-depth day on diabetes

In one of the world’s smallest countries, the island Nauru in the Southern Pacific, half the population suffers from diabetes. The Nauruans are the fattest people in the world. Cause?… Läs mer

Skapad:

2012-02-19 |

Uppdaterad:

2023-02-23 |

Kategorier:

ComScience, EU-projekt, News articles

Lively discussion between the public and GMO researchers in Uppsala

Is it safe to eat genetically modified food? Does genetically modified food taste differently from ordinary food? Does wild and genetically modified salmon differ in appearance? These were a few… Läs mer

Skapad:

2011-12-16 |

Uppdaterad:

2023-02-23 |

Kategorier:

Activity summaries, ComScience, EU-projekt, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter

Elever i Malmö mötte världsledande diabetesforskare

Varför får fler diabetes nu än förr? Är sötningsmedel bättre än socker? Det var några av frågorna som diskuterades den 24 november, då VA i samarbete med Forskningsnätet Skåne anordnade… Läs mer

Skapad:

2011-12-07 |

Uppdaterad:

2023-02-23 |

Kategorier:

ComScience, EU-projekt, Nyheter

Asthma tests and research discussions attracted the public

How do I prevent my kids and myself from developing asthma? Is it something genetic? How can researchers and patients work together in order to find better treatments? These were a… Läs mer

Skapad:

2011-10-25 |

Uppdaterad:

2023-02-23 |

Kategorier:

Activity summaries, ComScience, EU-projekt, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter

Eternal life and the ethics of cloning – engaging topics for students and researchers

Could people be made smarter by injecting stem cells into their brains? Should humans be cloned? These were a few of the questions discussed when school students met with researchers… Läs mer

Skapad:

2011-10-21 |

Uppdaterad:

2023-02-23 |

Kategorier:

Activity summaries, ComScience, EU-projekt, News articles, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter

Pressinbjudan: Med andan i halsen – möte 19 oktober i Stockholm

Hur kan astma och allergier förebyggas? Hur kan forskare arbeta närmare astmatiker och allergiker? Det är två frågor som kommer att diskuteras när ett 50-tal personer och fyra forskare möts onsdagen… Läs mer

Skapad:

2011-10-14 |

Uppdaterad:

2023-02-23 |

Kategorier:

ComScience, EU-projekt, Pressmeddelande

Pressinbjudan: Unga och stamcellsforskare möts i morgon

I morgon onsdagen den 12 oktober 2011 träffas ett 80-tal gymnasieelever och några stamcellsforskare i Stockholm för att diskutera forskningens möjligheter, svårigheter och etiska aspekter. (mer …) Läs mer

Skapad:

2011-10-11 |

Uppdaterad:

2023-02-23 |

Kategorier:

ComScience, EU-projekt, Pressmeddelande

Pilot event about asthma: Don’t strangle the cat!

Asthma is prevented neither by having lots of cats or by strangling them all! This was one of the conclusions from an evening of discussion about asthma at Karolinska Institute… Läs mer

Skapad:

2010-04-26 |

Uppdaterad:

2023-02-23 |

Kategorier:

Activity summaries, ComScience, EU-projekt, Referat från VA:s aktiviteter

Pilotarrangemanget om astma: Stryp inte katten!

Astma förebyggs vare sig genom att ha många katter eller genom att strypa dem! Det var en av slutsatserna efter en samtalskväll om astma på Karolinska Institutet i Solna. (mer… Läs mer

Skapad:

2010-04-26 |

Uppdaterad:

2023-02-23 |

Kategorier:

ComScience, EU-projekt, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter
Läs alla inlägg

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “ComScience (2009-2012)