VA arbetade under 2019 tillsammans med Forskning & Framsteg på uppdrag av Vetenskapsrådet för att kartlägga kanaler för vetenskapsjournalistik, populärvetenskap och forskningskommunikation i Sverige och undersöka möjligheterna att göra forskning mer tillgänglig för allmänheten och andra grupper utanför akademin.

Arbetet innebar en bred kartläggning och intervjuer med svenska aktörer, genomgång av tidigare undersökningar och möjliga betalningsmodeller, liksom identifiering och beskrivning av plattformar och kanaler för samarbeten i Norden och EU.
 
Resultaten av arbetet presenterades i en rapport i maj 2020.
 

Kontakt: Ansvarig för arbetet vid VA är Cissi Askwall, generalsekretare

Läs det senaste om projektet:


| Vetenskap & Allmänhet

Forskning.framsyn – En undersökning av hur forskning kommuniceras i Sverige och Europa i dag och framöver.

Många svenska aktörer vill öka tillgången till forskning och forskningsresultat. Det visar en kartläggning av Forskning & Framsteg och Vetenskap & Allmänhet. Kartläggningen genomfördes under år 2019 på uppdrag av Vetenskapsrådet för att undersöka hur forskning kan göras mer tillgänglig, både för allmänheten och för andra grupper utanför akademin.

Läs vidare