VA arbetade under 2019 -2022 på uppdrag av Vetenskapsrådet med att kartlägga kanaler för vetenskapsjournalistik, populärvetenskap och forskningskommunikation i Sverige och undersöka möjligheterna att göra forskning mer tillgänglig för allmänheten och andra grupper utanför akademin.

Arbetet innebar en bred kartläggning och intervjuer med svenska aktörer, genomgång av tidigare undersökningar och möjliga betalningsmodeller, liksom identifiering och beskrivning av plattformar och kanaler för samarbeten i Norden och EU. Detta arbete gjordes tillsammans med Forskning & Framsteg

VA genomförde även en förstudie under 2022 som innehåller en kartläggning av behov och möjliga målgrupper, innehåll och tjänster. Den ger också rekommendationer för hur en svensk plattform kan etableras med utgångspunkt i webbplatserna forskning.se och Expertsvar.

Kontakt: Ansvarig för arbetet vid VA är Cissi Askwall, generalsekreterare

Läs det senaste om projektet:


| Vetenskap & Allmänhet

Forskning för alla – ny rapport

Många svenska aktörer vill att det ska bli lättare att ta del av forskningsbaserad kunskap. Det visar en förstudie som Vetenskap & Allmänhet gjort för Vetenskapsrådet. I en ny rapport ges förslag om hur en nationell plattform för nyheter och berättelser om forskning kan bli verklighet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Research.Foresight

VA (Public & Science) undertook a study together with the popular science magazine Forskning & Framsteg on behalf of The Swedish Research Council in 2019. The purpose was to investigate how research and science can be made more accessible in Sweden, both to the general public and to other target groups outside of academia.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Swedish collaboration initiative to disseminate more science and research news

There are many Swedish actors that are interested in increasing access to research and research findings, according to a new study conducted by VA (Public & Science) and the popular science magazine Forskning & Framsteg. The Swedish Research Council has subsequently committed to support the development of a collaborative national initiative on science communication and science journalism.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskning.framsyn – En undersökning av hur forskning kommuniceras i Sverige och Europa i dag och framöver.

Många svenska aktörer vill öka tillgången till forskning och forskningsresultat. Det visar en kartläggning av Forskning & Framsteg och Vetenskap & Allmänhet. Kartläggningen genomfördes under år 2019 på uppdrag av Vetenskapsrådet för att undersöka hur forskning kan göras mer tillgänglig, både för allmänheten och för andra grupper utanför akademin.

Läs vidare