Forskning.framsyn – En undersökning av hur forskning kommuniceras i Sverige och Europa i dag och framöver.

Många svenska aktörer vill öka tillgången till forskning och forskningsresultat. Det visar en kartläggning av Forskning & Framsteg och Vetenskap & Allmänhet. Kartläggningen genomfördes under år 2019 på uppdrag av Vetenskapsrådet för att undersöka hur forskning kan göras mer tillgänglig, både för allmänheten och för andra grupper utanför akademin.


Arbetet omfattade kartläggning av vilka som producerar, finansierar, kommunicerar och/eller använder sig av forskning i Sverige, intervjuer med ett hundratal svenska och utländska aktörer, studiebesök, undersökning av olika modeller för betalning av journalistiskt material, genomgång av andras studier och en opinionsmätning.

Resultatet av kartläggningen presenteras i rapporten Forskning.framsyn.

Ladda ner rapporten här.


Lägg till en kommentar