Svenskt samarbete för mer nyheter om forskning

Många svenska aktörer vill öka tillgången till forskning och forskningsresultat, enligt en ny kartläggning av Forskning & Framsteg och Vetenskap & Allmänhet. Vetenskapsrådet kommer därför att arbeta för en gemensam svensk satsning för kommunikation och journalistik om forskning.

Kartläggningen genomfördes under år 2019 på uppdrag av Vetenskapsrådet. Syftet var att undersöka hur forskning kan göras mer tillgänglig, både för allmänheten och för andra grupper utanför akademin.

I rapporten Forskning.framsyn har de som producerar, finansierar, kommunicerar eller använder sig av forskning i Sverige kartlagts och intervjuats. Dessutom beskrivs ett 20-tal samordningsinitiativ i andra länder, till exempel norska Forskning.no och danska Videnskab.dk.

Två tredjedelar av de 65 svenska aktörer som intervjuats ser positivt på möjligheterna till samarbete och är intresserade av att vara med i utvecklingsarbetet. En rad argument lyfts fram, bland annat vikten av att öppna upp vetenskapen, motverka faktaresistens, ge forskare mer utrymme i samhällsdebatten, kraftsamla för synlighet och trovärdighet, och för att utnyttja resurser effektivare.

En svensk satsning för att nå ut med evidensbaserad kunskap i samhället

– Resultatet stärker vår uppfattning att samarbete på nationell nivå mellan forskningsutförare och forskningsfinansiärer är viktigt och det gläder mig att det finns goda förutsättningar för detta. Därför kommer Vetenskapsrådet fortsätta arbetet med att få till stånd en svensk satsning för att nå ut med evidensbaserad kunskap i samhället, säger Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet.

I rapporten föreslås en webbplattform som successivt växer fram och som samlar vetenskapsjournalistik; nyheter från lärosäten, forskningsinstitut och forskningsfinansiärer; ett forum för forskares eget berättande i artiklar, filmer och poddar; och ett kompetenscentrum som ger stöd till forskare och kommunikatörer.

– Det stora intresset för ett nationellt samarbete är en god grund för att gå vidare med en svensk satsning. Det finns lämpliga plattformar som vi kan utveckla och bygga vidare på, säger Mikael Jonsson, kommunikationschef Vetenskapsrådet.

Ta del av rapporten


Lägg till en kommentar