Syftet med projektet är att öka allmänhetens, särskilt ungas, vetenskapliga förståelse och förmåga genom en serie korta filmklipp som är grunden till dialog. Pilotfilmen har producerats i samarbete med Livsmedelsverket.


Arbete pågår med att knyta fler samarbetspartners till projektet och att ta fram fler filmer, till exempel om vetenskapens historia, hur man blir forskare, olika vetenskapsområden och olika typer av studier, forskningsfinansiering, statistik och hur publiceringsprocessen går till. Tanken är att lärare även ska kunna använda klippen som diskussionsunderlag i sin undervisning. Vi vill även utveckla lärarmaterial och göra fler dialogaktiviteter i projektet.

Vill du veta mer om projektet eller är intresserad av att medverka?

Kontakta projektledare Fredrik Brounéus.

Lärare och skolelever!

Vad tycker ni om pilotfilmen? Svara gärna på några korta frågor genom att klicka här.

Självklart är du välkommen att fylla i enkäten även om du inte är lärare eller elev. Alla synpunkter mottages tacksamt!

Kluring

Kände ni igen de fyra kändisforskarna i klippets början?