Vetenskapens historia i raketfart

Hur har människans jakt på kunskap sett ut genom historien? På mindre än fyra minuter går Vetenskapens historia igenom de idéer och ideal som har dominerat i olika perioder och påverkat hur vi inhämtat och sett på kunskap.


Som en del i Vetenskap & Allmänhet samtalsserie “Forskning för alla – så skapas ny kunskap” för UR Samtiden har VA skapat filmen Vetenskapens historia – En kort genomgång. Filmen har varit möjlig att genomföra genom bidrag från utbildningsdepartementet.

Filmen är baserad på kapitlet ”Vetenskapens historia” av Christer Nordlund i boken Forskardrömmar, som gavs ut av VA-medlemmen Fri Tanke 2020. Bakom Forskardrömmar står VA-medlemmen Sveriges unga akademi, en vetenskapsakademi för ett urval av de främsta yngre forskarna inom alla fält.

Vad är vetenskap?

På VA pågår arbete med att knyta fler samarbetspartners till projektet Vad är vetenskap? och att ta fram fler filmer, till exempel om hur man blir forskare, om olika vetenskapsområden och olika typer av studier, forskningsfinansiering, statistik och hur publiceringsprocessen går till.

Kontakta gärna Fredrik Brounéus på VA för mer information.


Lägg till en kommentar