Vetenskap & Allmänhet, VA, anordnade ett ungdomsparlament om den hållbara staden den 8 −10 april 2014 i samarbete med Thorildsplans gymnasium i Stockholm. Fem av de svenska eleverna medverkade sedan i European Youth Science Parliament i Köpenhamn.

Science Parliament 8-10 april 2014

Parlamentet var en del i ett europeiskt projekt som samordnas av den tyska organisationen Wissenschaft im Dialog. Sammanlagt 19 ungdomsparlament ägde rum i 17 länder i Europa på temat ”The Future of our City”. Det avslutande parlamentet samlade deltagare från alla medverkande länder och ägde rum den 20−22 juni i samband med konferensen Euroscience Open Forum, ESOF.

Projektet syftade till att stärka dialogen och utbytet mellan elever och forskare, introducera studenterna till parlamentariska förfaranden om vetenskap och forskning, göra det möjligt för eleverna att bilda sig en kvalificerad uppfattning och bedöma komplexa ämnen liksom att få studenterna att vara delaktiga i en europeisk gemenskap.

Under tre dagar arbetade eleverna fram motioner inom fem ämnesområden som alla har anknytning till Stockholm. Eleverna delades upp i utskott och varje utskott intervjuade en forskare inom området. Den avslutande debatten den 10 april ägde rum i Landstingshuset i Stockholm.

Ämnesområdena som eleverna arbetade med var:

  • Future mobility – New approaches in the city
  • City. Climate. Change.
  • Resources in the city: skyfarming & urban gardening
  • Energy efficient houses and flats
  • Smart city: life in an urban network

Det svenska projektet finansierades av forskningsrådet Formas och Robert Bosch Stiftung.

Läs mer det europeiska projektet på http://www.student-parliaments.eu/.

Senaste om ungdomsparlamentet:


| Vetenskap & Allmänhet

Marcus, 18 år, presenterade framtidens stad i Bryssel

European Student Parliament samlade förra året ett hundratal europeiska gymnasieelever i Köpenhamn för att diskutera framtidens städer. Marcus Rost, 18 år, från Stockholm, har nu överlämnat studentparlamentets motioner om den framtida staden till europaparlamentariker i Bryssel.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Swedish students debate resolutions for a more sustainable future

How does Stockholm need to change to meet the demands and challenges of the future? Driverless electric cars and better recycling facilities were some of the proposals in resolutions developed by a group of Swedish pupils and passed in a student parliament held in April 2014. The parliament’s final debate took place in the debating chamber of the County Hall in Stockholm, where the resolutions were handed over to Per Ankersjö, the Vice-Mayor for Environment at the City of Stockholm.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Motioner för morgondagen – studentparlamentet har talat

Hur ska Stockholm förändras för att möta framtidens krav och utmaningar? Förarlösa elbilar och bättre återvinning fanns med bland förslagen i de framröstade motionerna i Thorildsplans gymnasiums studentparlament. Parlamentets slutdebatt ägde rum i Landstingssalen i Landstingshuset i Stockholm, där motionerna överlämnades till stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö.

Läs vidare

| Fredrik Brounéus

Studentparlamentet – lång dags färd mot debatt

Tänka fritt är stort men tänka rätt är större – det kanske mest kända citatet av den svenske filosofen, diktaren och samhällsdebattören Thomas Thorild (1759–1808) är gåtfullt och provocerande. Vad är fritt, vad är rätt? Thorild var på sin tid en omstridd man, han var bland annat för tryckfrihet och mot ståndsuppdelningen i riksdagen. Han hade därtill avancerade åsikter om jämställdhet, och motsatte sig att kvinnor sågs som kön i första hand och personer i andra hand. I Stockholm är Thorildsplan uppkallad efter honom. Och på Thorildsplans gymnasium pågår denna gråkalla onsdag den andra dagen av en tre dagar lång övning i att tänka både fritt och rätt: det handlar om det svenska bidraget till ett stort europeiskt projekt – ett studentparlament om städernas framtid.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA anordnar studentparlament om den hållbara staden

Hur tar vi oss runt i våra städer i framtiden – i elbilar? Med raketryggsäckar? Och på vilka sätt måste städerna förändras för att kunna försörja en allt större befolkning och samtidigt klara klimatförändringens utmaningar i form av översvämningar, värmeböljor och åskstormar?

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Stockholms framtid avgörs på Thorildsplans gymnasium 8–10 april 2014

Pressmeddelande 140402

Hur tar vi oss runt i våra städer i framtiden – i elbilar? Med raketryggsäckar? Och på vilka sätt måste städerna förändras för att kunna försörja en allt större befolkning och samtidigt klara klimatförändringens utmaningar i form av översvämningar, värmeböljor och åskstormar? Som en del av ett stort europeiskt projekt kommer elever på Thorildsplans gymnasium i Stockholm att debattera dessa frågor i ett ungdomsparlament den 8–10 april.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Young people to debate sustainable cities of the future

VA (Public & Science) is organising a student parliament on urban sustainability from 8 -10 April in collaboration with Thorildsplans gymnasium, an upper secondary school in Stockholm. Five of the Swedish students will be selected to participate in a European Student Science Parliament in Copenhagen in June.

Läs vidare