Motioner för morgondagen – studentparlamentet har talat

Hur ska Stockholm förändras för att möta framtidens krav och utmaningar? Förarlösa elbilar och bättre återvinning fanns med bland förslagen i de framröstade motionerna i Thorildsplans gymnasiums studentparlament. Parlamentets slutdebatt ägde rum i Landstingssalen i Landstingshuset i Stockholm, där motionerna överlämnades till stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö.

youthparliament-per
Motionerna överlämnades till stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö där parlamentets slutdebatt ägde rum i Landstingssalen i Landstingshuset i Stockholm.

Under tre dagar 8–10 april gav sig elever på Thorildsplans gymnasium hän åt livliga diskussioner kring forskning, politik och framtiden i ett studentparlament om morgondagens Stockholm. Hur ska staden klara av att försörja sina invånare och samtidigt stå emot utmaningar från ett förändrat klimat? Gruppövningar, forskarintervjuer, brainstorming om problem och, framförallt, lösningar, utmynnade i en stor slutdebatt i Landstingssalen i Stockholm där grupperna argumenterade för sina motioner.

I slutdebatten röstade parlamentet igenom två av fem motioner. Den första gäller staden som en råvaruresurs och framtida odlingsplats för mat. Enligt motionen behövs mer matodlingar i städerna, fler återvinningsstationer, mer kompostering, mindre konsumtion, ökad återvinning av material från hemelektronik och kurser om hållbar utveckling. Den andra motionen handlar om hur Stockholm ska bli en smartare stad och presenterade förslag för att komma tillrätta med problem som t.ex. förseningar i kollektivtrafiken, brist på parkeringsplatser, onödig energiförbrukning och att Internet, läromedel och kunskap inte är tillgängliga för alla.

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö var på plats i Landstingssalen för att ta emot de framröstade motionerna.

– Jag är imponerad av elevernas motioner, och kommer att visa dem för mina medarbetare på Stockholms stad. Flera av förslagen har vi sedan tidigare diskuterat och några är faktiskt på väg att genomföras.

Studentparlamentet arrangerades av Vetenskap & Allmänhet med stöd från forskningsrådet Formas, och är en del av ett stort europeiskt projekt – European Student Parliaments – bestående av 19 studentparlament runtom i Europa. En europeisk final kommer att äga rum under Europas största forskningskonferens, Euroscience Open Forum (ESOF), i Köpenhamn i juni. Projektet samordnas av den tyska organisationen Wissenschaft im Dialog med stöd från Robert Bosch Stiftung.

Läs samtliga motioner från Thorildsplans studentparlament här.
Läs ett blogginlägg om studentparlamentet här.


Lägg till en kommentar