YouCount handlar om att utveckla och testa olika sätt att öka ungdomars delaktighet i samhället. Nio länder deltar i det treåriga EU-projektet, som koordineras av OsloMet – Storbyuniversitetet i Oslo. VA, Södertörns högskola och Botkyrka Ungdomsfullmäktige ansvarar för den svenska delen av projektet.

I den svenska delen av YouCount samarbetar VA med Botkyrka ungdomsfullmäktige och Södertörns högskola för att undersöka hur fler ungdomar ska få möjlighet att engagera sig i ungdomsfullmäktige. Foto: Botkyrka ungdomsfullmäktige

I YouCount samarbetar forskare och ungdomar för att tillsammans undersöka och hitta lösningar på problem som hindrar unga människor från att vara delaktiga i samhället. Grunden i arbetssättet är samhällsvetenskaplig medborgarforskningcitizen social science (CSS).

Under projektet, som pågår 2021–2023, kommer deltagarna att fokusera på olika hinder för delaktighet i de medverkande länderna. Här ingår till exempel brist på arbetstillfällen för unga, upplevelser av utanförskap, konflikter mellan nyanlända och andra grupper av ungdomar, samt utmaningar kring att engagera sig i civilsamhället. 

VA, Södertörns högskola och Botkyrka ungdomsfullmäktige samarbetar i den svenska delen av projektet för att undersöka hur fler ungdomar ska få möjlighet att engagera sig i ungdomsfullmäktige. Målet är att tillsammans skapa lösningar för att navigera förbi identifierade hinder, och att se om dessa lösningar även kan användas på andra håll, både i Sverige och utomlands.

YouCount finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Projektpartners:

Tredjepart: Arbetsgruppen Empowerment, Inclusiveness and Equity inom European Citizen Science Association (ECSA)

Vill du veta mer om YouCount?

Kontakta Fredrik Bronéus, projektansvarig på VA.

Du kan följa projektet på Twitter: @youcountproject och Facebook: @Youcountproject och läsa mer på projektets webbplats.

Läs det senaste om projektet: