YouCount handlar om att utveckla och testa olika sätt att öka ungdomars delaktighet i samhället. Nio länder deltar i det treåriga EU-projektet, som koordineras av OsloMet – Storbyuniversitetet i Oslo. VA, Södertörns högskola och Botkyrka Ungdomsfullmäktige ansvarar för den svenska delen av projektet.

I den svenska delen av YouCount samarbetar VA med Botkyrka ungdomsfullmäktige och Södertörns högskola för att undersöka hur fler ungdomar ska få möjlighet att engagera sig i ungdomsfullmäktige. Foto: Botkyrka ungdomsfullmäktige

I YouCount samarbetar forskare och ungdomar för att tillsammans undersöka och hitta lösningar på problem som hindrar unga människor från att vara delaktiga i samhället. Grunden i arbetssättet är samhällsvetenskaplig medborgarforskningcitizen social science (CSS).

Under projektet, som pågår 2021–2023, kommer deltagarna att fokusera på olika hinder för delaktighet i de medverkande länderna. Här ingår till exempel brist på arbetstillfällen för unga, upplevelser av utanförskap, konflikter mellan nyanlända och andra grupper av ungdomar, samt utmaningar kring att engagera sig i civilsamhället. 

VA, Södertörns högskola och Botkyrka ungdomsfullmäktige samarbetar i den svenska delen av projektet för att undersöka hur fler ungdomar ska få möjlighet att engagera sig i ungdomsfullmäktige. Målet är att tillsammans skapa lösningar för att navigera förbi identifierade hinder, och att se om dessa lösningar även kan användas på andra håll, både i Sverige och utomlands.

YouCount finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Projektpartners:

Tredjepart: Arbetsgruppen Empowerment, Inclusiveness and Equity inom European Citizen Science Association (ECSA)

Vill du veta mer om YouCount?

Kontakta Martin Bergman, projektansvarig på VA.

Du kan följa projektet på Twitter: @youcountproject och Facebook: @Youcountproject och läsa mer på projektets webbplats.

Läs det senaste om projektet:


| Fredrik Brounéus

Vad är meningen med medborgarforskning?

Många av oss hade inte varit på en fysisk konferens på två och ett halvt år. Det kändes som att det låg ett ohörbart sus av förväntan över hela Århus på morgonen den 25 april, när Engaging Citizen Science-konferensen skulle börja. I foajén utanför universitetets aula: tvåhundra forskare och praktiker från olika fält. Handtag, famntag, armbåge eller kindpuss? Vi spelade tillsammans upp en trevande men hjärtlig repertoar som hade kunnat bli underlag för spännande analyser i mänsklig interaktion.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

YouCount – citizen scientist training

The YouCount project is about using citizen science to boost young people’s inclusion in society. As part of the Swedish case, PhD student Dina Dabaghie has been sharing her own experiences with the young citizen scientists. 

Läs vidare