Hur mycket kan nedgrävda tepåsar lära oss om klimatet och jorden? Massor! I projektet Tea Tales (Tepåsar berättar) kommer VA tillsammans med forskare vid Umeå universitet och Hushållningssällskapet utveckla ett nytt verktyg för undervisning och forskningsbaserade beslut.

TBI-metoden användes bland annat av 225 klasser under Tepåseförsöket, som var ForskarFredags massexperiment 2015. I nystartade projektet Tea Tales används resultaten för att kommunicera om jordhälsan och klimatet. Foto: Lena Söderström/VA

Tepåseindex (tea bag index, TBI) är ett sätt att mäta jordens förmåga att bryta ner organiskt material.

Metoden är enkel:

Man gräver helt enkelt ner tepåsar i jorden, låter dem ligga några månader, och gräver sedan upp dem igen. Genom att väga tepåsarna före och efter tiden i jorden går det att dra slutsatser om hur snabbt organiskt material (i det här fallet grönt respektive rött te) bryts ner på just den här platsen. 

Med hjälp av tusentals frivilliga har forskarna bakom TBI-metoden genom medborgarforskning skapat en världskarta över jordens nedbrytningsförmåga, se till exempel ForskarFredags massexperiment 2015 – Tepåseförsöket.

I projektet Tea Tales kommer kartan att utvecklas till ett kraftfullt verktyg som jordbrukare, trädgårdsmästare, fritidsodlare och politiska beslutsfattare kan använda för att värdera markhälsan och fatta forskningsbaserade beslut om hur jorden bäst ska användas och vårdas. Verktyget kommer också att kunna användas i undervisning om markens funktion.

Verktyget och den tillhörande webbplatsen kommer att utvecklas i nära samarbete med och samskapas med lärare, jordbrukare och trädgårdsmästare. I arbetet ingår också att skapa en lektionsplan och filmklipp där människor delar sina erfarenheter av tepåseexperimentet och markhälsan. 

Tea Tales pågår från december 2021 till augusti 2023 och är ett samarbete mellan Umeå universitet, Hushållningssällskapet och VA. Projektet finansieras av Formas.

Mer information och kontakt:

Nästa nedgrävningsperiod är våren 2023! Är du intresserad av att delta och hålla dig uppdaterad om projektet? Gå med i vår Facebookgrupp eller kontakta David Borgström, projektledare och kommunikatör på VA.

Läs det senaste om projektet:


| Vetenskap & Allmänhet

Tepåsar berättar hur jorden mår

Hur mycket kan nedgrävda tepåsar lära oss om markhälsa? Massor! Nu bjuder Umeå universitet, Hushållningssällskapet och Vetenskap & Allmänhet in att delta i forskningsprojektet TeaTales (Tepåsar berättar).

Läs vidare