I projektet Nyhetsvärderaren samarbetade forskare med skolklasser för att utveckla ett verktyg för att lära ut digital källkritik. Verktyget finns nu tillgängligt på nyhetsvarderaren.se och är gratis att använda.


 

Nyhetsvärderaren lär ut en evidensbaserad metod för källkritik på nätet. Verktyget kan användas av lärare och kursledare för att undervisa om källkritik, men också av alla som på egen hand vill träna upp sin källkritiska förmåga. Flera år av forskning och utveckling ligger bakom verktyget, som är gratis att använda.

Självtest och fördjupningsdel

Nyhetsvärderaren består av två delar som kan kombineras eller användas oberoende av varandra.

  • I självtestet möter användaren ett antal nyhetsinlägg som har delats via sociala medier. Uppgiften är att avgöra sanningshalten i nyheterna. Samtidigt ges handfasta tips om hur man kan bli bättre på att upptäcka falska nyheter.
  • Fördjupningsdelen är utformad för skolor och kursverksamheter. Här arbetar elever i grupp för att granska nyheter från sina egna flöden, eller en uppsättning nyheter som läraren/ledaren har valt ut på förhand.

Vetenskapliga principer för källkritik

Forskning om källkritik tyder på att det inte räcker med hög utbildning och ett allmänt kritiskt förhållningssätt för att kunna tolka nyheter på ett bra sätt. Alla kan luras av falska nyheter – oavsett om man är grundskoleelev eller professor. Det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa vissa vetenskapliga principer. I Nyhetsvärderaren används dessa principer för att skapa ett verktyg som kan användas för att lära ut källkritik i digitala medier.

Med hjälp av verktyget kan elever samla in, kategorisera och analysera nyheter på ett vetenskapligt sätt. På detta sätt får de träning i att källkritiskt granska nyheter i sina egna flöden, samtidigt som de bidrar till ny kunskap om vilka slags nyheter unga tar del av.

Startade som ett massexperiment

Projektet Nyhetsvärderaren startade 2017 som ett massexperiment i ForskarFredags regi. Ett fortsättningsprojekt tog vid 2018–2021 då verktyget vidareutvecklades och testades för att kunna användas av både skolor och allmänheten.

Som en del av fortsättningsprojektet genomfördes Nyhetsvärderaren Valspecial hösten 2018, där elever hjälpte forskare att undersöka vilka nyheter som rörde sig i ungas nyhetsflöden inför svenska riksdagsvalet.

Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden. Projektet finansierades av Vinnova och Uppsala universitet.

För mer info kontakta Fredrik Brounéus, utredare på VA.

Se även projektets hemsida: Nyhetsvärderaren.se

 

Läs det senaste om projektet:


| Vetenskap & Allmänhet

Många bäckar små – breda nyhetsflöden hos unga

Svenska ungdomars flöden av nyheter i sociala medier har många källor. De flesta av nyheterna upplevs som trovärdiga. Facebook levererar de flesta – men inte de mest pålitliga – nyheterna bland sociala medier. Det är några preliminära resultat från ForskarFredags massexperiment Nyhetsvärderaren.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ungdomar forskar om källkritik med ForskarFredag

Vilka nyheter rör sig i svenska ungdomars nyhetsflöden? Och hur trovärdiga tycker ungdomarna själva att nyheterna är? I måndags gick startskottet för ForskarFredags massexperiment 2017 – Nyhetsvärderaren.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Swedish pupils to develop source criticism tool in unique research project

Press Release 18 May 2017

Fake news is a topic that is currently generating much debate. But what kind of news is streaming through young people’s digital news feeds? And how trustworthy do young people think this news is? For the first time, researchers and pupils from across Sweden will together be investigating these questions in a mass experiment being run as part of the 2017 Researchers’ Night in Sweden.

Läs vidare