Nya bilder av forskning – bakgrund

De bilder som används för att illustrera forskning och innovation är i regel hämtade från naturvetenskapen. Samtidigt gestaltar de bilder som illustrerar humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen sällan själva forskningen i dem, och följaktligen inte heller hur den forskningen kan bidra till att utveckla samhället.

HumSamverkan är en förening som skärper samverkan mellan å ena sidan forskare och studenter inom Hum/Sam–humaniora/samhällsvetenskap och å andra sidan samhällets offentliga, privata och ideella organisationer. Föreningen har i projektform arbetat för att skapa nya bilder av hum/sam-forskning.

Första steget i projektet var att utveckla ett nytt bildtänk för hum/sam-forskning, utifrån analyser av befintliga bilder av “forskning” respektive “humaniora”. Se filmen ovan.

Bilder av ”forskning”

Den kanske mest stereotypa bilden av forskning kommer från kemin: En person i vit rock studerar något i ett labb. När HumSamverkan analyserade den här typen av bilder, blev det tydligt varför det är en så användbar stereotyp av forskning. Den gestaltar nämligen kärnan i all forskning: den vetenskapliga analysen.

Bilder av ”humaniora”

När “humaniora” visualiseras används ofta gamla ting (gamla böcker, gammal konst etc.) eller människor. När HumSamverkan analyserade den här typen av bilder blev det tydligt att bilderna gestaltar “bildning” eller olika ämnesområden inom humaniora, snarare än den humanistiska forskningen.

Ett nytt bildtänk för Hum/Sam

Eftersom den vetenskapliga analysen är kärnan i all forskning, vore det naturligt att visa detta även i bilder av humaniora och samhällsvetenskap. HumSamverkan skapade därför ett nytt bildtänk för hum/sam-bilder, vilket helt enkelt går ut på att använda komponenterna från ”kemibilden” ovan.

Det andra steget i bildprojektet var att arrangera en bildtävling, både för att testa och för att sprida bildtänket. En viktig del av tävlingen var därför jurysamtalen, såväl jurymedlemmarnas bedömningar av tävlingsbidragen som deras medverkan vid olika tävlingsevent. Se film nedan.

Generiska bilder

Projektet kom fram till att den största utmaningen – och därför det största behovet – är att få fram “genrefotografier” av hum/sam-forskning, som kan användas av massmedia, akademin och forskningsfinansiärer. Det handlar om foton som inte bara kan illustrera hum/sam-forskning i allmänhet, utan som också kan fungera som alternativ till de genrefotografier som finns av “forskning” (hämtade från naturvetenskapen).

Det är givetvis viktigt att även utveckla skräddarsydda bilder av specifika forskningssituationer, men de är mycket lättare att skapa (och där det nya bildtänket förstås kan vara en hjälp). Projektets tredje steg är därför att ta fram generiska hum/sam-bilder utifrån bildtänket. Denna del av projektet leds av Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Johnér bildbyrå. Läs mer HÄR.

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]