Myndigheternas forskningsbaserade kunskapsinhämtning kan bli betydligt bättre. Den slutsatsen drar VA i en studie framtagen inom ramen för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Agenda för forskning.

IVA-AFF-slutrapport

 

Senaste om detta:


| Vetenskap & Allmänhet

Guide för att kommunicera i kriser – samarbete MSB–VA

Kommunikation är A och O för att klara av kriser. Det har blivit väldigt tydligt under covid-19-pandemin när vi alla behövt förändra beteende för att skydda oss själva och varandra. Därför har MSB och Vetenskap & Allmänhet tagit fram en forskningsbaserad vägledning för kommunikation under kriser, med fokus på hur människors beteende kan påverkas.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forsknings­baserad kunskap i svensk förvaltning

VA-rapport 2012:4

Sveriges statsförvaltning behöver forskningsbaserad och högkvalitativ kunskap. Men hur kunskapsinhämtningen sker, vem som genomför den och hur den används och sprids varierar mycket mellan myndigheterna. Det visar studien Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning som VA genomfört inom ramen för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Agenda för forskning.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Stärk myndigheternas kunskapsutveckling!

Inrätta vetenskapliga råd vid alla FoU-myndigheter, bygg upp nätverk mellan handläggare och anordna seminarier för erfarenhetsutbyte. Det är några konkreta rekommendationer från utredningen om omfattning och inriktning av FoU vid statliga myndigheter. VAs remissvar stödjer utredningens slutsatser och förslag.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Myndigheternas kunskapsinhämtning bör ses över

Sveriges statsförvaltning behöver forskningsbaserad och högkvalitativ kunskap. Men hur kunskapsinhämtningen sker, vem som genomför den och hur den används och sprids varierar mycket mellan myndigheterna. Det visar en studie som VA genomfört inom ramen för Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademiens projekt Agenda för forskning.

Läs vidare