Nya vägar för risk- och kriskommunikation

Skapad:

2022-08-29

Senast uppdaterad:

2023-03-28

I spåren av covid-19-pandemin och kriget i Ukraina är det tydligt hur viktigt – och svårt – det kan vara med risk- och kriskommunikation. För att lyfta fram ny forskning och goda exempel ordnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en seminarieserie under våren 2022. Vetenskap & Allmänhet har sammanställt innehållet i seminarierna i en skrift.

I skriften sammanfattas innehållet i respektive seminarium, med särskilt fokus på de konkreta råd som förmedlades. Seminarierna vände sig främst till kommunikatörer i offentlig sektor. Fokus låg på forskning, som MSB finansierar, och praktiska erfarenheter från de senaste åren, kopplade till tre teman:

  1. Att överbrygga barriärer – om att jobba med alternativa kanaler och vägar för att nå grupper som inte behärskar svenska eller sällan besöker myndigheternas webbplatser.
  2. Att arbeta inkluderande – om att arbeta med inkluderande information som ska fungera för så många som möjligt.
  3. Att påverka beteenden – om att beteendeförändring och beteendepåverkan med hjälp av kommunikation är viktiga faktorer för att bygga beredskap och hantera kriser.

I det tredje seminariet medverkade Gustav Bohlin från VA och berättade om vägledningen för kommunikation under kriser, som VA tog fram i samarbete med MSB under 2021.

Ta del av sammanställningen och inspelningar från respektive seminarium här.

Nya vägar för risk- och kriskommunikationen


Författare: Gustav Bohlin och David Borgström båda vid Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: Juni 2022

Antal sidor: 34

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Gustav Bohlin

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *