Under hösten 2022 kommer VA genomföra tre pilotkurser i forskningskommunikation för forskare. Kurserna vänder sig till disputerade forskare som är verksamma vid svenska lärosäten och kommer att ges på svenska.

Foto: Mika Nitz Pettersson/VA

Målet med kurserna är att forskarna ska förstå värdet av – och känna sig bättre rustade att – kommunicera sin forskning med det omgivande samhället.

Genom kurserna kommer deltagarna erbjudas verktyg för att möta olika målgrupper och att tillgodose ökade krav från forskningsfinansiärer om kommunikation och spridning genom hela forskningsprocessen.

De tre kurserna kommer att hållas för tre delvis olika målgrupper:

Längden skiljer sig åt mellan de olika kurserna men kommer totalt omfatta 1–2 dagar. Innehållet utgår från relevant och aktuell forskning inom forskningskommunikation samt från de behov, förutsättningar och önskemål som finns bland kursdeltagarna.

Mer information:

Låter detta intressant och vill du veta mer om kurserna?
Ta kontakt med projektledare Gustav Bohlin på VA.

Kurserna är ett pilotprojekt som genomförs med stöd från Stiftelsen Natur & Kultur.