Ny teknik för med sig nya etiska utmaningar och konsekvenser för samhället. EU-projektet TechEthos utvecklar etiska riktlinjer i utvecklingen och den tidiga användningen av teknik på internationell nivå. Vetenskap & Allmänhet genomför en mediestudie och bjuder in allmänheten till science cafén och workshoppar.

TechEthos vill belysa etiska frågor inom teknisk innovation och, i synnerhet, framväxande tekniker. Med framväxande teknik menas teknik som utvecklas nu, men som kommer att vara tillgänglig först om fem till tio år, och förväntas påverka samhället i hög utsträckning.

Projektet leds av Austrian Institute of Technology, och involverar organisationer från tretton länder. Organisationerna består av tio partners och sex tredjepartsorganisationer, varav VA är en.

Tre tekniska områden har valts ut:

  • Climate Engineering
  • Digital Extended Reality
  • Neurotechnologies

Läs mer om de tre tekniska områdena på TechEthos webbsida.

Projektet kommer att analysera etiska frågor kring de tre utvalda teknologierna och ta fram framtidsscenarier.

Under 2022 arrangeras science cafén och workshoppars i sex länder runtom i Europa, där allmänhetens attityder, värderingar och tankar lyfts. Mediaanalyser kommer att genomföras i samtliga tretton länder.

Samtidigt studeras hur existerande lagar och förordningar hanterar de utvalda teknikerna och identifiera förbättringsområden. Dialoger kommer också hållas med organisationer inom forsking och innovation, FOI.

Allmänhetens engagemang är kärnan i projektet. VA kommer att genomföra två science cafés och tre workshops. Vi kommer också att medverka i en medieanalys och kommunikationsarbetet.

TechEthos är finansierat av Horizon 2020, EU:s innovations- och forskningsprogram. Projektet löper från januari 2021 till december 2023.

TechEthos partnerorganisationer

Tredjepartsorganisationer

Mer information:

Se TechEthos hemsida.
För mer information om TechEthos, kontakta projektledare Helen Garrison, VA. 

Kontakt:

Mejla till TechEthos i Sverige.

Läs det senaste om projektet:


| Vetenskap & Allmänhet

Science café om framtidens klimattekniker

Den 1 juni genomfördes den första aktiviteten i Sverige inom EU-projektet TechEthos. Ett 20-tal personer fikade med forskare och pratade om framtidens klimattekniker på Tekniska museets kvällsevenemang Climate Bar i Stockholm.

Läs vidare