Ny teknik för med sig nya etiska utmaningar och konsekvenser för samhället. TechEthos är ett nytt EU-projekt som kommer att utveckla riktlinjer för att säkerställa att man på EU- och internationell nivå använder sig av de högsta etiska standarderna. Vetenskap & Allmänhet kommer att delta i insamlingen av samhälleliga perspektiv genom att involvera allmänheten i olika evenemang, föra dialog, anordna utställningar och genomföra analyser.

Medborgardialoger om genomredigering hölls som en del av EU-projektet ORION Open Science.

TechEthos vill belysa etiken inom teknisk innovation och, i synnerhet, framväxande tekniker. Med framväxande teknik menas teknik som utvecklas nu, men som kommer att vara tillgänglig först om fem till tio år, och förväntas påverka samhället i hög utsträckning.

Projektet leds av Austrian Institute of Technology, och involverar organisationer från tolv länder. Organisationerna består av tio partner och sex tredjepartsorganisationer, varav VA är en.

Efter en genomgång av framväxande tekniker som förväntas påverka samhället, kommer fyra av dessa att väljas ut för fortsatt analys. I nästa steg granskas dessa fyra tekniker utifrån vilka etiska utmaningar och konsekvenser för samhället som tekniken väntas föra med sig.

Efter kommer det att tas fram riktlinjer som kan användas som ett stöd i utvecklingen och användandet av dessa tekniker inom EU och internationellt, till exempel genom ett etiskt ramverk och operativa riktlinjer.

Allmänhetens engagemang är kärnan i projektet. VA kommer att samarbeta med en mängd organisationer inom forskningskommunikation, som alla är medlemmar i Ecsite, för att fånga upp vad allmänheten känner till och anser om de fyra framväxande tekniker som valts ut. Olika scenarier kommer att tas fram för att användas på science cafés och det kommer att hållas workshops för intressenter i olika EU-länder under 2022, bland annat i Sverige. VA kommer också att medverka i medieanalys och kommunikationsarbete.

TechEthos är finansierat av Horizon 2020, EU:s innovations- och forskningsprogram. Projektet löper från januari 2021 till december 2023.

TechEthos partnerorganisationer

Tredjepartsorganisationer

Mer information:

Projektets hemsida lanseras inom kort.
För mer information om TechEthos i Sverige, kontakta projektledare
Helen Garrison, VA.