Ny utställning utforskar risker och möjligheter med koldioxidlagring

Skapad:

2023-12-18

Senast uppdaterad:

2024-02-06

Klimatmanipulering förväntas spela en central roll för att hjälpa oss att nå klimatmålen. Men kan teknikerna implementeras på sätt som är etiskt, socialt och ekonomiskt hållbara? I EU-projektet TechEthos har VA utvecklat en utställning om koldioxidlagring, som nu öppnar på Curiosum Science Center i Umeå.

Projektet TechEthos utforskar etiska frågor kring nya och framväxande tekniker som förväntas ha en stor påverkan på samhället. Målet har varit att bjuda in intressenter och berörda grupper till dialog för att samla in allmänhetens syn på teknikerna, liksom deras oro inför utvecklingen. Under hösten 2023 har VA, i samarbete med forskare och Curiosum Science Center, utvecklat en utställning som utforskar etiska aspekter av koldioxidavskiljning och lagring, en av teknikerna inom området klimatmanipulering.

Vid förbränning av olja, kol och biomassa, till exempel för el och uppvärmning, frigörs koldioxid. Människans ökade tillförsel av växthusgasen koldioxid är en av de främsta orsakerna till de ökade klimatförändringarna.

Koldioxidavskiljning och lagring

En möjlig lösning kan vara koldioxidlagring, som kan vara antingen biobaserad eller teknisk. Biobaserad koldioxidlagring använder metoder som återplantering av skog eller kolbindning i marken för att fånga in och lagra koldioxid (en så kallad kolsänka). Metoderna kan ge positiva effekter som återställd natur, men återplantering och återbeskogning kräver stora land- och vattenresurser och de långsiktiga konsekvenserna är svåröverskådliga.

Koldioxid kan också avskiljas på teknisk väg direkt ur luften genom olika typer av kemiska processer, för att sedan lagras under jord. Tekniken kan i teorin användas för att fånga in och lagra stora mängder koldioxid, inte minst från industrier som är svåra att göra koldioxidfria. Men det är en jämförelsevis väldigt dyr teknik, som riskerar att bara vara tillgänglig för de allra mest resursstarka.

Utställningen ska stimulera dialog

Koldioxidlagring innebär alltså både sociala, ekonomiska och etiska utmaningar. Det är därför viktigt att involvera berörda grupper i diskussionen om hur – om alls – teknikerna ska utvecklas och användas.

Från och med december 2023 kan allmänheten ta del av utställningen på Curiosum Science Center i Umeå. Genom tillgänglig information och interaktiva element uppmuntras besökare att reflektera över och ge sina synpunkter på koldioxidlagring och andra tekniker för klimatmanipulering.

Utställningen öppnade den 16 december och är öppen hela våren 2024.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

David Borgström

Tel 073-996 95 75

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *