Stärk medborgarnas roll i Horisont Europa!

Skapad:

2018-07-19

Senast uppdaterad:

2023-06-08

Det nuvarande förslaget till EUs nästa ramprogram för forskning och innovation är otillräckligt när det gäller att engagera och involvera allmänheten och civilsamhället. VA uppmanar den svenska regeringen och svenska europaparlamentariker att agera så att resurser öronmärks i Horisont Europa för att öppna upp vetenskapen och engagera medborgare i forskning. 
EUs forskningskommissionär Carlos Moedas har många gånger uttryckt sin vision att “connect the public to European science”. För att kunna förverkliga visionen menar VA att det behövs både ett särskilt arbetsprogram liknande det nuvarande Science with and for Society, SwafS, och att de olika SwafS-aspekterna genomsyrar Horisont Europa.

I den senaste versionen av förslaget till nästa ramprogram finns ingen särskild del för att arbeta med SwafS-aspekterna: genus, etik, samverkan, science education, öppen tillgång och RRI (Ansvarsfull forskning och innovation). I tidigare förslag fanns däremot ett program, kallat Science, Society and Citizens, som nu har tagits bort.

– Ska medborgarna kunna få något faktiskt inflytande på forskning och innovation behöver vi fortsätta att forska, utveckla och testa metoder för att åstadkomma det. Utan öronmärkta resurser i ett särskilt program är det svårt att åstadkomma. I förlängningen riskerar det också att äventyra den politiska och samhälleliga viljan att satsa offentliga medel på europeisk forskning, säger Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, VA.

VA anser att både ett separat program med egen budget för SwafS behövs och att SwafS-perspektiv bör inkluderas i alla delar av nästa ramprogram. Det är nödvändigt för att kunna:

  • involvera och engagera medborgare, civilsamhälle och slutanvändare i forsknings- och innovationsprocesser.
  • utveckla, mäta och utvärdera metoder och processer för samskapande, samverkan, forskningskommunikation och medborgarforskning.
  • förstå hur medborgarna i EU förstår forskning och om och hur de använder sig av forskningsresultat.
  • göra satsningar för att utveckla kunskapssamhället och säkra framtida kompetensförsörjning.
  • utveckla former och arbetssätt för att öppna upp vetenskapen och för att överbrygga hindren för att åstadkomma Öppen vetenskap

Upprop om behovet av ett särskilt SwafS-program initierat av  SiSNet, ett nätverk för Nationella kontaktpunkter för SwafS i Horisont 2020.

Läs hela inspelet med VAs kommentarer till Horisont Europa-förslaget

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *