Projektpitchar, medborgarinvolvering och kunskapskiosker när vision ska bli verklighet

Skapad:

2020-01-30

Senast uppdaterad:

2023-05-30

Hur omsätter vi all den kunskap som forskningen genererar och hur gör vi verklighet av bra idéer? Svaren ges under årets upplaga av Forum för forskningskommunikation, Nordens största konferens och mötesplats för dig som jobbar med att kommunicera forskning. Årets tema Från vision till verklighet behandlas både genom framåtblickar och praktiska workshops, varav tre arrangeras av VA.

Fördjupa dig i forskningskommunikation den 23 april i Göteborg. Foto: Ben Libberton / VA.

Torsdagen den 23 april kl. 10:00-16.30 möts återigen forskningskommunikatörer från hela Sverige för att lära sig och utbyta erfarenheter av hur man på bästa sätt förmedlar den kunskap som genereras i forskande organisationer. I år anordnas forumet på Lindholmen Science park i Göteborg.

På eftermiddagen arrangerar VA tre workshops:

Kunskapskiosker – vad, hur och för vem?

I denna workshop kommer Maria Hagardt, kommunikatör, projektledare och internationell expert på Vetenskap & Allmänhet, berätta om konceptet kunskapskiosker (science shops på engelska) och hur de kan bidra till ökat samarbete mellan forskande organisationer och det omgivande samhället. Är du nyfiken på hur lokal forskning kan hjälpa till att svara på lokala frågor och hur du startar en kunskapskiosk? I denna workshop får du veta hur. “Kunskapskiosker – science shops är sedan länge en etablerad och uppskattad mötesplats för forskare och allmänhet i EU, nu vill vi sprida och anpassa detta till svensk kontext” säger Maria.

Presentera och pitcha ditt projekt

Anders Sahlman är en erfaren och uppskattad presentationscoach som coachar såväl forskare som TV-stjärnor. På hans meritlista finns coachning av deltagare i tävlingen Forskar Grand Prix och sedan tre år är han juryns coach i TV4:s Let’s Dance. I denna workshop får deltagarna verktyg för att kunna presentera projekt på ett kort och intresseväckande sätt. Workshopen kommer dels behandla hur man strukturerar presentationen, dels hur man framför den på ett sätt som engagerar publiken. “Jag kommer att utmana deltagarna, men när de går därifrån kommer de ha en pitch som de kan använda i många olika sammanhang,” sammanfattar Anders.

Involvera flera i medborgarforskning

Lotta W Tomasson är kommunikationsstrateg på VA och har lång erfarenhet av att arbeta med medborgarforskning. I denna workshop berättar hon om medborgarforskning som en metod inom forskningskommunikation, genom att ta avstamp i den nya svenska portalen medborgarforskning.se. “Medborgarforskning är inte bara en forskningsmetod utan även ett utmärkt sätt att föra dialog om forskningen, vetenskapen och dess roll i samhället. Dessutom är det en effektiv metod för att bidra till uppfyllelsen av de globala hållbarhetsmålen”, säger Lotta.

Ett fullmatat program

Andra programpunkter är en föreläsning av Ig Nobelpris grundare Marc Abrahams som menar att forskning ”först ska locka till skratt, sedan till eftertanke”. Marcus du Sautoy, Simonyi Professor for the Public Understanding of Science på University of Oxford, kommer att prata om hur man når en bred publik i sin föreläsning Matte för alla! Medverkar gör även Hanna Brogren, VD för Sveriges kommunikatörer som kommer att tala om Kommunikatörens nya roll, David J.T. Sumpter och Katrin Uba, båda från Uppsala universitet, med samtal om Algoritmer och fotboll och Modern miljöaktivism. Jannike Tillå, kommunikationschef på Internetstiftelsen berättar också om Svenskarnas internetvanor i förändring. Ta del av hela programmet här.

Varmt välkommen den 23 april!

Till anmälan.


Forum för forskningskommunikation är kostnadsfri och anordnas årligen sedan 2013 som en del av Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Arrangörer är forskningsråden Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova samt KK-stiftelsen, Mistra, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Vetenskapsfestivalen.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *