Responsible research and innovation, RRI, översätts på svenska till ”ansvarsfull forskning och innovation”. Begreppet genomsyrar EU:s forskningsramverk Horisont 2020, och handlar i korthet om att forskning och innovation ska bedrivas med samhällets behov och utmaningar i fokus. EU-projektet RRI Tools, där VA varit det svenska navet, har arbetat fram en verktygslåda för RRI.

RRI Tools films from June 2015 where partners of RRI Tools and members of the RRI Tools Advisory Board give some hints about what RRI means.

EU-projektet RRI Tools har utvecklat en webbaserad verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation, RRI. I verktygslådan kan man hitta metoder och stöd för att arbeta med RRI, länkar till andra projekt som arbetat med begreppet RRI och information om vad RRI innebär för olika intressentgrupper.

Olika resurser finns tillgängliga för forskare, civilsamhälle, näringsliv, utbildare, myndigheter och beslutsfattare. För de olika RRI-aspekterna gender, open access, public engagement, science education, ethics och RRI governance finns ytterligare ingångar. Dessutom finns en sökmotor för olika resurser och inspirerande exempel, och ett verktyg för självreflektion.

Verktygslådan är en levande plattform för dialog och erfarenhetsutbyte, där man kan bidra med egna inspirerande exempel på RRI eller diskutera med andra användare.

Projektet RRI Tools pågick under åren 2014-2016 och var finansierat av EU:s sjunde ramprogram för utveckling och forskning. 26 partners ingick i projektet som täckte in sammanlagt 30 länder i Europa. EU-projektet RRI ToolsVetenskap & Allmänhet var koordinator för det svenska navet i RRI Tools-projektet, och har under projektets gång bland annat organiserat workshops för att arbeta fram de svenska bidragen till RRI Tools. Under projektets första år samlades nationell god praxis inom RRI samt svenska intressenters åsikter om definitionen av RRI och vilka hinder och möjligheter RRI skulle innebära. Under 2016 arrangerades en rad workshops för utbildning om RRI och verktygslådan. VA:s årskonferens VA-dagen 2014 hade också RRI som tema.

EU-projektet RRI Tools webbplats

För mer information kontakta Cissi Askwall, generalsekreterare.

 

Senaste om RRI:


| Vetenskap & Allmänhet

Svenska exempel på RRI inspirerar Europa

Vad har ett spel för barn om hållbar utveckling, ett projekt för matpolicy i Milano, ett brittiskt företag som uppmuntrar anställning av människor med autism, och ett franskt program för att möta vattenutmaningar, gemensamt? Jo, de är alla exempel på hur man kan åstadkomma ansvarsfull forskning och innovation, RRI.

Läs vidare

| Helen Garrison

A chance to create better innovations and new markets − results of a European RRI stakeholders’ consultation

The European project “RRI Tools” has been set up in order to empower all actors to contribute their share to a Responsible Research and Innovation (RRI), built with and for society. Significant opportunities for businesses and scientists could come from Responsible Research and Innovation, according to the findings of a series of 27 workshops organised by “RRI Tools” in 24 countries, gathering a total of 411 participants from 5 stakeholder groups – researchers, business and industry, policy-makers, civil society organisations, and education community.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Swedish stakeholders welcome European push for responsible research and innovation

The move towards promoting more responsible research and innovation (RRI) in Europe has been welcomed by Swedish stakeholders. At a recent workshop, that marked the first step in a new European project, representatives from a diverse range of organisations, including research, civil society, education, policymaking and industry, were able to express their ideas and needs in realising RRI in Sweden.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Svenska synpunkter och exempel på RRI insamlade

Som ett första steg i EU-projektet RRI Tools genomförde VA nyligen en workshop, där olika intressenter diskuterade hur ansvarsfull forskning och innovation (RRI) ska komma till stånd i Sverige. Resultaten från diskussionerna har nu, tillsammans med tio goda exempel på RRI-praxis i Sverige, skickats in till den centrala projektledningen.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskningsstiftelser stödjer RRI

Ansvarsfull forskning och innovation, RRI, handlar om att forsknings- och innovationsprocesser ska bedrivas för samhällets bästa. Styrkommittén för forskningsforumet på EFC, den europeiska medlemsorganisationen för forskningsstiftelser, uttalade nyligen starkt stöd för konceptet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Förnuft och känsla – rapport från VA-dagen 2014

Ansvarsfull forskning och innovation, eller som det heter på engelska ”Responsible research and innovation”, RRI, är ett koncept som genomsyrar EU:s forskningsramverk Horisont 2020. Titeln på VA-dagen 2014 ville fånga RRI i tre korta ord: Förnuft och känsla.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ansvarsfull forskning och innovation – svenska exempel sökes

Stora samhällsutmaningar kräver forskning och innovation i dialog med alla berörda. EU kallar det Responsible Research and Innovation, RRI. Men vad innebär det i praktiken – och hur får vi till det i Sverige? Vetenskap & Allmänhet söker nu goda svenska exempel.

Läs vidare