Ansvarsfull forskning och innovation – svenska exempel sökes

Stora samhällsutmaningar kräver forskning och innovation i dialog med alla berörda. EU kallar det Responsible Research and Innovation, RRI. Men vad innebär det i praktiken – och hur får vi till det i Sverige? Vetenskap & Allmänhet söker nu goda svenska exempel.

CS_Astma-25-940px

– Grundtanken med RRI är att forskning och innovation påverkar hela samhället, och att alla tillsammans måste diskutera och ta ansvar för utvecklingen. Vi vill nu samla in goda exempel på RRI som redan är i bruk i Sverige, säger Karin Larsdotter, projektledare på VA.

Ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation, RRI), är ett ledande tema i EU:s forskningsramverk Horisont 2020. Genom RRI ska inriktningen på forskning och innovation styras mot etiskt godtagbara, hållbara och samhällsnyttiga resultat.

Vad ansvarsfull forskning och innovation innebär i praktiken kan variera mellan institutioner, kulturer och vetenskapsområden. Ett universellt kännetecken för RRI är dock att behovet hos vanliga medborgare alltid sätts i centrum.

RRI Tools

EU-projektet RRI Tools arbetar för att ta fram verktyg för att utbilda och kommunicera om RRI. Verktygen ska kunna användas av exempelvis forskare, myndigheter, näringsliv, utbildningssektorn och beslutsfattare. Vetenskap & Allmänhet är koordinator för det svenska navet i RRI Tools-projektet, och kommer under 2014 att organisera två workshops för att arbeta fram det svenska bidraget till RRI Tools. VAs årskonferens VA-dagen 2014 har också temat ansvarsfull forskning och innovation.

Har du något svenskt exempel på RRI? Tipsa oss!

De kommande månaderna kommer RRI Tools-projektet att titta närmare på existerande projekt och företeelser som är goda exempel på RRI.i de olika medlemsländerna. Några nederländska exempel finns beskrivna här.

Känner du till något bra exempel på svensk RRI? Kontakta gärna Karin Larsdotter ([email protected]).


Lägg till en kommentar