VA i Almedalen 2022 – Forskning, demokrati och jubileumsfirande

Tid

4 juli 2022, kl. 08:00–18:00
Lägg till i kalender: iCal

Kategori

Välkommen till Arena för forskning och demokrati – Vetenskap & Allmänhets heldag i Almedalen den 4 juli! Delta i seminarier med våra medlemmar, diskutera forskningskommunikation samt öppen vetenskap, och mingla oss när vi firar 20 år! Var med på plats på Joda Bar i Visby, eller digitalt på Almedalen Play.

Arena för forskning och demokrati

Måndagen den 4 juli kl. 08:00–18:00 håller Vetenskap & Allmänhet till på Joda bars innergård för att diskutera öppen vetenskap och forskningskommunikation inom ramen för vår träffpunkt Släpp forskningen loss – den är vår! Parallellt anordnas spännande seminarier på temat forskning och demokrati av våra medlemmar Malmö universitet, Kungliga biblioteket, Sveriges ingenjörer, Azote, Sveriges unga akademi, Forska utan djurförsök, Mittuniversitetet och Ifous. Dagen avslutas med ett jubileumsmingel för att fira VAs första 20 år av dialog och öppenhet!

Släpp forskningen loss – den är vår!

Forskning är avgörande för att hitta hållbara lösningar på samhällets problem, men hur kan vi bredda tillgången till kunskap och göra forskning och vetenskap tillgänglig för alla? Hur hänger egentligen forskning och demokrati ihop? Och hur kan ett öppnare vetenskapssamhälle stärka demokratin?

På träffpunkten “Släpp forskningen loss – den är vår!” kan du samtala med representanter från VA om forskningskommunikation, samverkan och vad vi tillsammans kan göra för att öppna upp och demokratisera vetenskapen. Vi bjuder på fika och är på plats på Joda Bars innergård hela dagen!

Seminarier under dagen:

8:00 – 08:45 Azote: Omfamna komplexiteten – hur hållbarhetskommunikation kan hjälpa eller stjälpa en hållbar utveckling

  • Hållbarhetsutmaningarna är komplexa, men kommunikationsbranschen fokuserar på förenkling. Vad händer när hållbarhetskommunikation blir så förenklad att den inte längre är sann? Och vad kan vi göra för att omfamna komplexiteten? (Azote bjuder på frukost!)

09:00 – 09:45 Ifous: Från unfluencer till influencer – lärares och forskares roll i digitalisering av skolan

  • Skolans digitalisering innebär utmaningar för såväl lärare som elever. Vad krävs för att åstadkomma likvärdighet och ökad kvalitet i skolans digitalisering? Och vilken roll kan forskare ha i arbetet?

10:00 – 10:45 Sveriges Ingenjörer: Högskolans betydelse för akademikers livslånga lärande

  • En ny studiestödsreform ska ge yrkesverksamma nya och bättre möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Är högskolesektorn redo för en stor andel yrkesverksamma akademiker som vill vidareutbilda sig? (Sveriges Ingenjörer bjuder på fika!)

11:00 – 12:00 PAUS för partiledartal

12:00 – 12:45 Sveriges unga akademi: Frihet för forskning, journalistik och kultur – ges demokratins lungor tillräckligt med syre?

  • Forskares, journalisters och kulturskapares möjlighet att verka fritt är en självklarhet i en livskraftig demokrati. Vilka likheter och skillnader finns det mellan dessa friheter, och vilka är hoten i dag? (Sveriges unga akademi bjuder på wraps!)

13:00 – 13:45 Malmö universitet: Hot och hat mot forskare – hur vanligt är det?

  • Rädsla för hot och hat kan göra att forskare drar sig för att kommunicera sin forskning i medier och offentliga sammanhang. Hur ser riskerna ut för forskare och hur kan lärosätena ge ett bättre stöd?

14:00 – 14:45 Mittuniversitetet: Kan demokratiska innovationer ge bättre resultat och mer engagerade medborgare i våra kommuner?

  • Hur kan fler medborgare engageras i kommunala frågor? Och vilka konsekvenser kan en ökad kontakt mellan medborgare, kommun och organisationer få för den lokala demokratin?​​

15:00 – 15:45 Stiftelsen Forska utan Djurförsök: Forskning utan djurförsök – vad krävs för att nå dit?

  • EU vill att alla djurförsök ska ersättas när det är vetenskapligt möjligt, men vad krävs för att Sverige ska bli världsledande inom alternativa metoder? Vad tycker forskare, politiker och företag?

16:00 – 16:45 Kungliga biblioteket: Hur kan allmänheten bli delaktig i svensk forskning?

  • Kan medborgarforskning användas för att minska avståndet mellan forskningen och allmänheten, och hur kan vi bäst förstå och stödja allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen?

17:00-18:00 Jubileumsmingel med prisutdelning

  • I år firar Vetenskap & Allmänhet 20 år! Vi bjuder på mingel med plockmat, och visar upp ett axplock av våra aktiviteter, studier och projekt som bidrar till dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Svenska Unescopriset 2022 delas ut till VA. Medverkar gör Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet, Ann Fust, ordförande VA, och Gustav Bohlin, biträdande generalsekreterare VA.

Vår medlem KK-stiftelsen anordnar också ett eget seminarium om Livslångt lärande inne på Joda bar i Lilla baren kl. 13:00-13:45!

Almedalen PLAY

Du som inte är på plats i Almedalen kan följa alla seminarier och det avslutande minglet med utdelning av Svenska Unescopriset digitalt via VAs Youtubekanal (se nedan) och seminarierna på Almedalsveckan Play

Besök gärna Almedalsveckans officiella program för att läsa mer om programpunkterna och de medverkande på respektive seminarium.

För mer information, kontakta generalsekreterare Cissi Askwall eller projektledare David Borgström.

På denna sida kan du läsa mer om vad Vetenskap & Allmänhet planerar för under jubileumsåret 2022.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *