Gustav Bohlin

Foto: Gustaf Waesterberg

Gustav Bohlin

Utredare, fil.dr
Biträdande generalsekreterare

Tel: 070-770 47 61
E-post:  [email protected]


Som utredare arbetar jag främst med VAs studier och undersökningar. Det handlar oftast om att med olika metoder ta fram ny kunskap om engagemang, attityder till- och förutsättningar för dialog mellan forskare och andra grupper i samhället.

Dialog och ett ökat kunskapsutbyte mellan forskare och samhälle främjar nyfikenhet och bildning men är också viktig av demokratiska skäl. VA kan med vår kunskap och erfarenhet skapa goda förutsättningar för sådana möten.

Jag medverkar bland annat i projekten: VA-barometern, Vetenskapen i samhället, Kommunikation om corona och Super MoRRI.


Lägg till en kommentar