Gustav Bohlin

Gustav Bohlin

Utredare

Mob: 073-844 55 66
E-post:  [email protected]


Som utredare arbetar jag med VAs studier och undersökningar. För närvarande främst med en studie om forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap, samt EU-projektet ORION.

VA utgör ett viktigt nav i gränssnittet mellan forskarsamhället och resten av oss. En dialog och ett ökat kunskapsutbyte mellan forskare och samhälle främjar nyfikenhet och bildning men är också viktig av demokratiska skäl.


Lägg till en kommentar