VA-medlemmen Ifous är ett fristående institut som bedriver forskning och utveckling inom skolområdet.

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som bedriver FoU-arbete inom skolområdet. Syftet är att stimulera praktiknära forskning och därmed underlätta genomförandet av utbildning på vetenskaplig grund. 2018 driver Ifous åtta treåriga FoU-program där 1 300 lärare och skolledare hos 47 skolhuvudmän arbetar tillsammans med forskare från sju lärosäten.

Ifous har varit medlemmar i Vetenskap & Allmänhet sedan 2018. Följ Ifous via deras mediekanaler till höger.

Läs gästkrönika nedan: