David Borgström

David Borgström

Kommunikatör

Tel: 073-996 95 75
E-post: [email protected]


Som kommunikatör arbetar jag både strategiskt och operativt för att synliggöra Vetenskap & Allmänhets verksamhet. Jag stöttar våra utredare och projektledare, och sköter bland annat innehållsproduktion för våra digitala kanaler.

Jag tror att genomtänkt kommunikation av vetenskaplig kunskap kan spela en viktig roll för att främja tillit och gemensam mening i vårt komplexa kunskapssamhälle. Som kommunikatör vill jag bidra till att skapa fler – och bättre – kontaktytor mellan forskningen och det omgivande samhället.

Under 2022 jobbar jag bland annat med kommunikationen kring YouCount, Verktygslådan för Öppen vetenskap, Almedalen och Vetenskap & Allmänhets 20-årsjubileum.


Lägg till en kommentar