David Borgström

Foto: Gustaf Waesterberg

David Borgström

Projektledare/kommunikatör

Tel: 073-996 95 75
E-post: [email protected]


Som projektledare och kommunikatör arbetar jag både strategiskt och operativt för att utveckla och synliggöra Vetenskap & Allmänhets verksamhet. Jag är övertygad om att tillgängliggörandet av vetenskaplig kunskap kan spela en viktig roll för att främja tillit och gemensam mening i vårt komplexa kunskapssamhälle. Jag hoppas därför kunna bidra till att skapa fler – och bättre – kontaktytor mellan forskningen och det omgivande samhället.

Under 2023 jobbar jag framförallt i projekten TeaTales, YouCount, Almedalen och TechEthos.


Lägg till en kommentar