Kategori: Publicerat

Det senaste som publicerats på VA-webben

Avgrund mellan klassrum och forskning

Pressmeddelande Stockholm den 10 november 2004 Sju av tio lärare menar att man kan vara en bra lärare utan att följa den pedagogiska forskningen. Ändå… Läs mer

Skapad:

2004-11-10 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Lärares syn på Vetenskap – en intervjuundersökning

Lärare är en grupp som har stort inflytande på barns och ungdomars attityder och beteenden. VA har i uppdrag åt Temo att genomföra en bred undersökning… Läs mer

Skapad:

2004-11-10 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Forskares syn på samtal med Allmänheten – en…

En intervjuundersökning av forskares syn på vetenskap och allmänhet genomfördes 2003. Lena Levin, fil dr vid Linköpings universitet, har på VAs uppdrag under 2003 och 2004 genomfört… Läs mer

Skapad:

2004-11-10 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2003

I projektet ”Vetenskapen i Samhället” studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. 6 000 enkäter gick hösten 2003 till… Läs mer

Skapad:

2004-11-10 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Vad tycker folk i andra länder 2004?

Opinionsundersökningar om allmänhetens syn på vetenskap och forskare genomförs i många länder. Det är intressant att jämföra våra egna svenska uppfattningar med omvärldens. VA redovisar här en… Läs mer

Skapad:

2004-11-10 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Lärares inställning till vetenskap och forskningsbaserad kunskap –…

Lärare är en grupp som har stort inflytande på barns och ungdomars attityder och beteenden. VA genomförde därför 2004 en undersökning av lärares attityder till och uppfattningar… Läs mer

Skapad:

2004-11-10 |

Uppdaterad:

2022-12-22

DNA-ANALYSER, DNA-REGISTER OCH BIOBANKER

Konferensrapport DNA-analyser, DNA-register och biobanker var temat för en populär- och tvärvetenskaplig konferens i Riksdagshuset den 14 oktober 2004. Konferensen anordnades av Gentekniknämnden tillsammans med BioteknikForum, Cancerfonden, Forskningsrådet… Läs mer

Skapad:

2004-11-09 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Skapad:

2004-11-09 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Allmänhet, lärare och forskare vill ha bättre dialog!

Sju av tio lärare menar att man kan vara en bra lärare utan att följa den pedagogiska forskningen. Ändå bedömer varannan lärare att skolans intresse… Läs mer

Skapad:

2004-11-09 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kylskåpskalla isfynd

En ben från en meterlång groda har hittats i Antarktis. I höst kan mjölkdrickare i Mellansverige läsa om den 250 miljoner år gamla grodan i… Läs mer

Skapad:

2004-10-21 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Forskningsinformation – bricka i tillväxtspelet?

Det är namnet på en nyligen utgiven rapport. Undertiteln ”Inledning till en diskussion om forskningsinformationens ekonomiska betydelse” redogör kort och koncist för innehållet. Läs mer

Skapad:

2004-06-30 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Erlanderseminarium den 14 juni 2004 i Ransäter, Värmland

Dokumentation av: Karin Hermansson En dialog mellan forskare och allmänhet är nödvändig; det är de flesta överens om. Kompetensbehovet i samhället ökar och det finns vetenskap… Läs mer

Skapad:

2004-06-23 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]