59 goda exempel…

…på projekt som syftar till att stimulera barns och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik finns nu kartlagda i en ny rapport som heter just ”59 goda exempel”. Utgivare är Morgondagens ingenjör, ett projekt som IVA står bakom.

Förhoppningen är att rapporten ska kunna uppdateras kontinuerligt genom tips på nya projekt Imageinom detta område.

För den intresserade finns det på Morgondagens ingenjörs hemsida ett flertal andra ra
pporter tillgängliga. En av undersökningarna beskriver vilken bild av ingenjörer som förmedlas av medierna, en annan rapport undersöker vad grund- och gymnasieskolans lärare och syokonsulenter anser om ingenjörsyrket.

Följ länken nedan för att läsa undersökningen i pdf-format.

Morgondagens ingenjör

59 goda exempel! (pdf)


Lägg till en kommentar