Kategori: Skrivelser och remissvar

En del av VAs påverkansarbete

Så bidrar Sverige och VA till EU:s tillväxt

För andra året i rad har VA sammanställt hur föreningen bidrar till målsättningarna i EU:s tillväxtagenda 2020. Skrivelsen är en bilaga till Sveriges reformprogram som… Läs mer

Skapad:

2014-04-30 |

Uppdaterad:

2022-01-10

VAs bidrag till regeringens återrapportering om Europa 2020

VA har getts möjlighet att skicka in ett bidrag till regeringens återrapportering av arbetet med att uppfylla målen för EU2020-strategin. I detta bidrag till Statsrådsberedningen… Läs mer

Skapad:

2014-02-13 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Synpunkter på den nationella organisationen för Horisont 2020

Vetenskap & Allmänhet, VA, har inbjudits att ge synpunkter till regeringen på förslaget till nationell organisation kring Horisont 2020. Läs mer

Skapad:

2013-09-12 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Bidrag till regeringens återrapportering om EU2020

Vetenskap & Allmänhet, VA, har getts möjlighet att skicka in ett bidrag till regeringens återrapportering av arbetet med att uppfylla målen för EU2020-strategin. Läs mer

Skapad:

2013-03-17 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över betänkandet ”Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och…

Vetenskap & Allmänhet, VA har svarat på en remiss om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41). I remissvaret har vi kommenterat de delar… Läs mer

Skapad:

2012-11-02 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över betänkandet ”Kvalitetssäkring av forskning och utveckling…

Inrätta vetenskapliga råd vid alla FoU-myndigheter, bygg upp nätverk mellan handläggare och anordna seminarier för erfarenhetsutbyte. Det är några konkreta rekommendationer från utredningen om omfattning… Läs mer

Skapad:

2012-07-16 |

Uppdaterad:

2022-12-16

Remissvar: Trygga doktorander främjar samverkansarbetet

VA har som remissinstans yttrat sig om ”förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för”.  Läs mer

Skapad:

2012-06-19 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande: åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor

Vetenskap & Allmänhets yttrande över promemoria om förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för… Läs mer

Skapad:

2012-06-19 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över rapporten ”Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och…

Det vore bra att mäta lärosätenas samverkan med omvärlden, men fel att använda uppdragsutbildning och -forskning som ensidig indikator. Läs mer

Skapad:

2012-03-16 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över EU-kommissionens förslag Horizon 2020

Vetenskap & Allmänhets yttrande över EU-kommissionens förslag till nytt ramprogram för forskning och innovation – Horizon 2020 (U2011/6661/F) Läs mer

Skapad:

2012-01-23 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande inför den Forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Vetenskap & Allmänhets, VAs, yttrande till Utbildningsdepartementet inför den kommande Forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Läs mer

Skapad:

2011-12-22 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över betänkandet ”Vändpunkt Sverige” (SOU 2010:28)

Vetenskap & Allmänhets, VAs, yttrande över Teknikdelegationens betänkande Vändpunkt Sverige (SOU 2010:28). Läs mer

Skapad:

2010-10-11 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]