Bidrag till regeringens återrapportering om EU2020

Skapad:

2013-03-17

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhet, VA, har getts möjlighet att skicka in ett bidrag till regeringens återrapportering av arbetet med att uppfylla målen för EU2020-strategin.

eu2020_

I detta bidrag till Statsrådsberedningen redogör VA för de delar av föreningens verksamhet som kan tjäna som ”goda exempel” på aktiviteter som bidrar till att uppfylla målen i EU2020-strategin.

Inspelet blev grunden för en bilaga till Sveriges nationella reformprogram 2013. Detta med bilagor går att ladda ner här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]