Yttrande över EU-kommissionens förslag Horizon 2020

Skapad:

2012-01-23

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhets yttrande över EU-kommissionens förslag till nytt ramprogram för forskning och innovation – Horizon 2020 (U2011/6661/F)

remissvar_horizon2020_va

Sammanfattning:

Vetenskap & Allmänhet, VA, är i grunden positivt till tanken att områden som exempelvis medborgar-engagemang, forskningskommunikation, utveckling av undervisningsmetoder och god etik i forskningen ska genomsyra hela ramprogrammet. Samtidigt vill vi peka på den betydande risken att detta ”horisontella” angreppssätt medför att viktiga frågor helt försvinner.

VA föreslår därför att:

  • formuleringarna justeras så att vikten av tvåvägskommunikation/dialog, lyfts fram och tydliggörs. Nuvarande skrivningar handlar i hög grad om envägskommunikation. Sådan behövs också, men räcker inte.
    • VA vill i detta sammanhang särskilt peka på formuleringarna angående “targeted public consultations” och ”transparent and interactive processes”, och hoppas att sådana verkligen kommer att genomföras på ett trovärdigt och relevant sätt.
  • begreppet Responsible Research and Innovation, RRI, lyfts fram och definieras tydligt i Horizon 2020.
  • aktiviteter som syftar till exempelvis att utveckla former för dialog om forskning och samhälle, att arrangera möten mellan forskare och allmänhet eller att stimulera ungas intresse för kunskap och utbildning ges en egen rubrik, t.ex. ”6.3.4 Informed and engaged societies” under 6.3 Broad lines of activities, och anslås egna medel.
  • ”performance indicators” kompletteras med bedömning av samhällsdialog och kommunikation

Ladda ner pdf här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]