Yttrande över betänkandet ”Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor” (SOU 2012:41)

Vetenskap & Allmänhet, VA har svarat på en remiss om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41). I remissvaret har vi kommenterat de delar av förslaget som rör vårt uppdrag, att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

SOU_2012-41_remissvar_VA-1

Utredaren Curt Karlsson lyfter i sitt slutbetänkande fram att den innovationsstödjande verksamheten vid våra lärosäten fungerar överraskande väl med tanke på att förutsättningarna är långt ifrån optimala. Vi delar i stora drag den verklighetsbeskrivning som redovisas i betänkandet; utredaren illustrerar väl de svagheter som finns i dagens system. Vi noterar också med glädje att utredaren understryker behovet av en vidgad diskussion av innovationsbegreppet, till exempel genom att innovationspotentialen hos humaniora och samhällsvetenskap, den konstnärliga forskningen och studenterna lyfts fram och förstärks. Dessvärre måste vi konstatera att många av de konkreta förslagen är kopplade till det traditionella innovationssystemet. Den bredare syn på innovationsfrågor som blivit mer framträdande på senare tid saknas i de konkreta förslagen, vilket är något vi beklagar.

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Vetenskap & Allmänhet ger synpunkter på hur innovationssystemet kan förbättras | Vetenskap & Allmänhet |

    […] Av: Klas-Herman Lundgren 2 november 2012 · Kommentera  Vetenskap & Allmänhet, VA, har i dagarna svarat på en remiss om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41). I remissvaret har vi kommenterat de delar av förslaget som rör vårt uppdrag, att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Läs hela remissvaret här. […]

    Svara